Huvudmeny
Hanna Fjeld

Masterprogram i pedagogiskt arbete – en energikick för Hanna

 

”På utbildningen träffar jag andra yrkesverksamma lärare, med andra erfarenheter än jag, och vi kan tillsammans lyfta blicken och diskutera på en annan nivå än i det vardagliga arbetet. Det har gett mig många nya insikter”.

Hanna Fjeld, högstadie- och förstelärare i svenska och engelska, kombinerar sitt arbete med studier på masterprogrammet i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås.

Hur är det att arbeta med högstadieelever?

– Det är en sådan händelserik tid i en människas liv. De kommer till oss som barn i 7:an och är nästan vuxna i slutet av 9:an. Det är en ynnest att få vara en del av ungdomarnas liv och att få komma nära dem. Ungdomar är sugna på vuxenlivet och intresserade av vad som komma skall. Som lärare får jag vara med och bidra till en ung människas utveckling. Det är stort!

Hanna Fjeld
Ålder: 39
Familj: Man, dotter och hund
Bor: På landet utanför Dalsjöfors
Jobbar: Högstadielärare på Engelbrektskolan, Borås. Undervisar i svenska och engelska. Förstelärare
Har tidigare gjort: Varit au pair i USA, studerat i Norge
Fritid: Umgås med vänner och familj, läsa, promenera med hunden
Vågar: Testa nya saker, fickparkera mitt i stan
Roas av: En kollega kallade min humor för ”intellektuell”, så jag antar att det är det jag roas av
Läser: Kurslitteratur, elevalster samt en och annan roman, gärna av Haruki Murakami
Har: En längtan till havet

Varför valde du att vidareutbilda dig?

– Jag drivs av utmaningar och kände att jag ville lära mig ännu mer om skolan. Jag ville både fördjupa och bredda mina kunskaper. Som yrkesverksam lärare är det viktigt att hålla sig à jour med aktuell forskning. Ytterligare kunskaper ger mig möjlighet att utveckla mina insikter kring min egen undervisning. Förhoppningsvis kan jag också sprida mina nyvunna kunskaper till andra på min arbetsplats.

Har det fungerat att kombinera studier på 50 procent med arbete?

– Det har gått, men det har bitvis varit tufft. Det här läsåret arbetar jag 80 procent vilket ger mig en dag i veckan som jag kan vika helt åt mina studier. Samtidigt har seminarierna gett en energikick som har varit viktig för mig i mitt arbete.

Vad tycker du om utbildningen?

– Det är en riktigt givande utbildning. Kompetenta lärare, intressanta seminarier, spännande litteratur. Jag önskar att fler valde att söka sig till utbildningen.

Vad är det bästa med den?

– Jag uppskattar att få träffa mina kurskamrater och lärare på seminarierna och diskutera skola utan att fastna i de vardagliga praktikaliteterna, som man gärna gör i arbets- eller ämneslaget på sin arbetsplats. På utbildningen träffar jag andra yrkesverksamma lärare, med andra erfarenheter än jag har, och vi kan tillsammans lyfta blicken och diskutera på en annan nivå än i det vardagliga arbetet. Det har gett mig många nya insikter.

Vad har du för mål på sikt med utbildningen?

– Det hade varit spännande att arbeta med till exempel lärarutbildning. Utbildningen ger mig också möjlighet att nosa på forskning och fundera över om det är något jag vill arbeta vidare med längre fram. 

Läs mer om masterprogrammet i pedagogiskt arbete här

 

Text och bild: Rebecca Lindholm