Huvudmeny
Oscar Wemmenborn.

Oscar ser byggprojekt bokstavligen växa fram

Som byggingenjör får du vara med i flera olika projekt som bokstavligen växer fram på ett väldigt konkret sätt. Det gjorde att det kändes naturligt för Oscar Wemmenborn att utbilda sig till just det.

– Jag har alltid varit fascinerad av hus, konstruktioner och tekniska lösningar av olika slag. Att få vara med och bygga och utveckla vårt samhälle är både spännande och roligt.

Oscar Wemmenborn
Ålder: 25
Från: Kristianstad, Skåne
Utbildning: Byggingenjör
Arbetar som: Produktionsledare på Skanska
Tidigare gjort: Värnplikten som insatssoldat på P7 Revingehed. Studerat bibelkunskap på Hjälmareds folkhögskola. Bott och jobbat ett år i Göteborg.
Fritid: Jag tycker om att träna. Mitt senaste projekt är att genomföra en svensk klassiker tillsammans med en f.d. studiekamrat. Jag har även en nyfunnen passion i form av vindsurfing. Självklart umgås jag även gärna med vänner och familj.

Varför valde du att studera på Högskolan i Borås?

– Att jag läste här kommer sig egentligen av en slump. Jag ville komma iväg hemifrån och hittade till Västsverige genom Hjälmareds folkhögskola i Alingsås där jag studerade ett år. Efter det blev jag kvar och hittade så småningom till Borås där jag trivs väldigt bra.

Vad var det bästa med utbildningen?

– Det bästa var att den gav en ordentlig grund och bredd att bygga vidare på. Tre år kan låta mycket, men komplexiteten i byggbranschen gör att man ändå bara hinner skrapa på ytan i vissa ämnen. Utbildningen motsvarade de förväntningar jag hade på att förbereda mig inför arbetslivet. Men bara för att man har ett examensbevis betyder inte det att man är fullärd, det finns massor kvar att lära.

Vad hände efter utbildningen?

– Under andra året på utbildningen sökte jag och kom med i något som heter Skanska P3. Det är ett studentprogram som drivs av Skanska. Det ger möjlighet till praktik, examensarbete och utbildning parallellt med studietiden. Jag fick möjligheten att lära känna ett företag och prova på rollen som produktionsledare på ett entreprenadföretag. Jag trivdes väldigt bra både på Skanska och i min yrkesroll, och det kändes naturligt att fortsätta efter examen.

Vad jobbar du med idag?

– Idag jobbar jag som produktionsledare på Skanska.

Hur blev du mottagen på din arbetsplats?

– Ett företag som Skanska är bra på att ta emot nyexaminerade ingenjörer. Jag har fått vidareutbildning och möjlighet att nätverka med andra nyexaminerade kollegor. Givetvis är det en utmaning att komma helt grön in i branschen, som i mitt fall, men med en ödmjuk inställning kommer man långt och det har gett mig möjlighet att växa in i min roll som produktionsledare allteftersom.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det bästa skulle jag säga är att arbeta med människor kombinerat med att jobba i projekt som man får se växa fram.

Vad har du för slags arbetsuppgifter?

– I rollen som produktionsledare är det min uppgift att leda det dagliga arbetet på byggarbetsplatsen. Det omfattar bland annat samordning mellan yrkesgrupper, planering, inköp, möten med mera.

Hur ser en genomsnittlig arbetsdag ut?

– Svår fråga. Det kan se väldigt olika ut från dag till dag beroende på vilken fas projektet befinner sig i.

Vad möter du för slags människor i ditt jobb?

– Oj, massor! Självklart olika hantverkare och yrkesarbetare. Men också beställare, leverantörer, konsulter, hyresgäster etc. Listan kan göras lång. Detta är också en av tjusningarna med yrket. Att få arbeta tillsammans med så många olika människor!

Exempel på en arbetsdag

06:45: Morgonmöte. Samtliga yrkesarbetare är med och vi går igenom vad som händer under dagen. 

06:55: Ut på bygget. Låser upp och kollar så att allt är lugnt. 

07:30: In på kontoret. Planering och förberedelse för nästkommande dagar

08:45: Frukost 

09:15: Arbetsberedning. Ett nytt moment planeras och förbereds tillsammans med berörda yrkesarbetare.

10:00: En ny underentreprenör kommer till bygget. Inskrivning och genomgång av bygget.

11:15: Kaffe

11:30: Mängdberäkna och beställa material utifrån den tidigare arbetsberedningen.

12:30: Avstämning med produktionschef. Vi går igenom hur vi ligger till och vad som händer framöver. Tar en runda ut på bygget och stämmer av.

13:30 Lunch

14:00: Byggmöte. Tillsammans med beställare och underentreprenörernas chefer stämmer vi av projektet, diskuterar eventuella problem, och planerar framåt i tiden.

15:00: Administrativa uppgifter. Dagbok. Beställning av diverse småsaker, exempelvis skruv och skyddshandskar.

15:45: Ut på bygget. Låsning av alla dörrar och verktygscontainrar. 

16:00 Dagen är slut.

Tips till blivande byggstudenter: Ta vara på möjligheterna till nätverkande, att gå på byggpubarna skolan anordnar ger en möjlighet att blicka in i branschen och få en uppfattning vilka typer av jobb det finns.

Text: Solveig Klug
Foto: Privat

2016-03-17

Sidansvarig : Solveig Klug

Uppdaterad : 2017-11-30