Huvudmeny

Nyhetsarkiv


Swedish Centre for Resource Recovery
2017
Välj

Svamp i labbet

Från doktorsavhandling till företag

Ramkumar Nair, nydisputerad i Resursåtervinning, utvecklade en teknologi under sitt avhandlingsarbete som nu har lett till ett nystartsföretag.

Regina Jijoho Patinvoh visar en plug-flow reaktor i labbet.

Mindre vatten gynnsamt vid produktion av biogas

Nya processer för torrötning av avfall vid biogasproduktion ger minskad förbrukning av vatten och energi samt mindre restprodukter.


Ny metod gör bioetanol av jordbruksavfall – i befintliga...

Det går att producera bioetanol av jordbruks- och industriavfall i redan befintliga fabriker på ett socioekonomiskt hållbart sätt.


Lignin – så mycket mer än en restprodukt

Lignin, en restprodukt vid produktionen av pappersmassa och etanol, kommer nu till sin rätt i form av bio-olja i nya produkter.


Ny forskning visar att halm ger mer biogas

Forskare vid Högskolan i Borås har i ett projekt undersökt möjligheten av att utnyttja halmprodukter i biogasproduktion. Resultatet är positivt.


Forskare utreder effekten av en ökad mängd bioplastavfall

Forskare vid Högskolan i Borås ska bringa klarhet i frågan om hur stor påverkan introduktionen av bioplaster har på dagens återvinningscentraler.


Biobränslen och värdefulla kemikalier tas fram i ny process

En ny process framtagen vid Högskolan i Borås gör det möjligt att omvandla skräp till både biobränslen och andra värdefulla kemikalier.


Solmaz gör skillnad för miljön som forskare – i Indonesien

Forskaren Solmaz Aslanzadeh ville göra skillnad för miljön. Idag gör hon det – vid ett universitet i Indonesien.


Teknik för avloppsrening får nytt användningsområde

En ny teknik, som kan användas i reaktorer för produktion av bioetanol, designas och utvecklas just nu i ett doktorandprojekt vid Högskolan i Borås.


Ny metod för att klassa aska viktig för energiföretagen

Nu ska forskare göra lakförsök för att ta fram en ny metod för att klassa bottenaska. En fråga som är viktig för energiföretagen i Sverige.