Huvudmeny
Närbild student

Vård

Vill du jobba med och mycket nära människor? Då kan sjuksköterskeyrket vara något för dig.

Genom teoretiska studier och omfattande praktik får du gedigna kunskaper i att möta och vårda människor i livets olika faser. En del av praktiken kan du genomföra på någon av våra utbildningsvårdavdelningar.

Startar varje vår och höst

Grundnivå

Sjuksköterskeutbildning, 180 högskolepoäng

Startar varje höst

Grundnivå

Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer, 30 högskolepoäng

Vård- och omsorgsadministration, tre på varandra följande kurser på grundnivå om 30 högskolepoäng vardera.

Avancerad nivå
Barnmorskeutbildning, 90 högskolepoäng

Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg, 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård, 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård, 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, 75 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, halvfart, 75 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård, 60 högskolepoäng

Startar hösten 2018 (varannan höst)

Avancerad nivå

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng

Masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot vårdande i högteknologisk och prehospital miljö, 60 högskolepoäng

Anton Sjöblom

Möt vårdvisionären Anton


Anton Sjöblom är snart färdig med utbildningen till sjuksköterska. Valet av utbildning kom han fram till utifrån att han alltid velat jobba med människor och att det är ett yrke med stor variation.

Inne från högskolans entré i motljus

Bli sjuksköterska i Borås


Under 2017 kommer Sverige att lida stor brist på bland annat sjuksköterskor. Sex av de tio yrken där det råder störst brist på arbetskraft utbildas vid Högskolan i Borås. Läs nyheten här.