Huvudmeny
Statistik illustrerat i form av ett diagram

Anmälnings- och antagningsstatistik

Här finner du de senaste anmälnings- och antagningsresultaten i pdf-format. Statistiken är uppdelad på programutbildningar och kurser. Tidigare resultat kan du se under rubriken äldre statistik i menyn.

Av anmälningsstatistiken framgår antal sökande och antal sökande i första hand. I antagningsstatistiken visas resultaten från urval 1 och 2 samt antal antagna och poängen för sist antagen i respektive urvalsgrupp.

Urvalsgrupper

 • BI, BIex och BII - betyg från gymnasieskolan 
 • BF - intyg från folkhögskola
 • HP - Högskoleprov
 • HSKP – Högskolepoäng
 • ALE – Arbetslivserfarenhet
 • YLE - Yrkeslivserfarenhet
 • DA – Direktantagning
 • ÖS – Övriga sökande
 • AU – Alternativt urval
 • SA – Sen anmälan
 • EA - Efteranmälan

Nationell statistik
Söktryck på program 
Universitets och högskolerådets (UHR) statistik

 

Höstterminen 2016

Resultat, utbildning på grund- och avancerad nivå

Urval II


Program

Kurser

Urval I

Program

Kurser

Anmälningsstatistik, utbildning på grund- och avancerad nivå

Program

Kurser

Vårterminen 2016

Resultat, utbildning på grund- och avancerad nivå

Urval II

Program
Kurser

Urval I

Program

Kurser

Höstterminen 2015

Resultat, utbildning på grund- och avancerad nivå
Urval II

Program
Kurser

Urval I

Program
Kurser

Anmälningsstatistik, utbildning på grund- och avancerad nivå

Program

Kurser

Vårterminen 2015

Resultat, utbildning på grund- och avancerad nivå

Urval II

Program

Anmälningsstatistik, utbildning på grund- och avancerad nivå

Program
Kurser

Höstterminen 2014

Resultat, utbildning på grund- och avancerad nivå

Poäng sist antagen

Urval II

Program
Kurser

Urval I

Program
Kurser

Anmälningsstatistik, utbildning på grund- och avancerad nivå

Program
Kurser

Vårterminen 2014

Resultat, utbildning på grund- och avancerad nivå

Anmälningsstatistik, utbildning på grund- och avancerad nivå

Program (pdf)
Kurser (pdf)

Höstterminen 2013

Utbildningsprogram på grund nivå

Poäng för sist antagen (pdf)

Resultat, utbildning på grund- och avancerad nivå

Urval 2 (pdf)
Urval 1 (pdf)

Anmälningsstatistik, utbildning på grund- och avancerad nivå

Program (pdf)