Huvudmeny

Ekonomi

Vill du jobba med ekonomi? Du vet väl att ekonomi ingår i så gott som alla branscher på ett eller annat sätt och att det går att jobba med ekonomi med fokus på andra områden.

Kanske du vill hålla på med ekonomi inom något av områdena textil, produktion, logistik, event, arbetsorganisation eller administration. Då ska du titta på dessa utbildningar.

Startar på höstterminen

Grundnivå

Administratörprogrammet, 180 högskolepoäng

Affärsinformatik med inriktning mot Internationell Marknadsföring och IT, 240 högskolepoäng

Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode, 180 högskolepoäng

Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng

Dataekonomutbildningen, 180 högskolepoäng

Ekonomutbildning, 180 högskolepoäng

Event Management, 180 högskolepoäng (studieort Varberg)

Industriell ekonomi - affärsingenjör, 180 högskolepoäng

Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap, 180 högskolepoäng

Industriell ekonomi - logistikingenjör, 180 högskolepoäng

Textil produktutveckling och entreprenörskap, 180 högskolepoäng

Textilekonomutbildning, 180 högskolepoäng

Avancerad nivå

Magisterprogram i Textilt Management, 60 högskolepoäng

Magisterutbildning i företagsekonomi, 60 högskolepoäng

Masterprogram i Fashion Management och Marknadsföring, 120 högskolepoäng

Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor, 120 högskolepoäng  


Hur roligt har man som revisor - lyssna på studentpodden.

Studentpodden


Hur roligt har man som revisor - lyssna på studentpodden.