Huvudmeny

Vård

Vill du jobba med och mycket nära människor? Då kan sjuksköterskeyrket vara något för dig.

Genom teoretiska studier och omfattande praktik får du gedigna kunskaper i att möta och vårda människor i livets olika faser. En del av praktiken kan du genomföra på någon av våra utbildningsvårdavdelningar.

Startar på höstterminen

Grundnivå

Sjuksköterskeutbildning, 180 högskolepoäng

Avancerad nivå

Barnmorskeutbildning, 90 högskolepoäng

Masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot vårdande i högteknologisk och prehospital miljö, 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård, 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård, 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, 75 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, halvfart, 75 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård, 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng

Övriga utbildningar inom vård- och omsorg

Grundnivå

Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer, 30 högskolepoäng

Vård- och omsorgsadministration, tre på varandra följande kurser på grundnivå om 30 högskolepoäng vardera. Läs mer på sidan Program och kurser.

Avancerad nivå

Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg, 60 högskolepoäng


Hur är livet som sjuksköterska - lyssna på studentpodden.

Studentpodden


Hur är livet som sjuksköterska - lyssna på studentpodden.