Huvudmeny

Fordonstextilier behöver också design

Bild på mönster.– Bil- och fordonsindustrin låter ganska tung. Men jag har alltid varit intresserad av att skapa någonting fint i den världen.  Det finns så mycket vackert inom heminredning. Därför kände jag att det var en utmaning att jobba inom ett område som verkligen behöver design och estetik. 

Anette Eriksson arbetar sedan en tid tillbaka på Borgstena Groups designavdelning. Där är hon designansvarig för lastbilskunderna och tar fram textilier utifrån deras briefar och önskemål.

Anette Eriksson.

– Det som är speciellt för vår bransch är att det är väldigt tuffa krav på nötning, brandsäkerhet och komfort. Jag lärde mig mycket om detta när jag inriktade mig i mastern. Det var då jag fick chans att fördjupa mig och hitta min ingång till vad jag ville göra inom det textila området.

Anette Eriksson är nöjd med tiden på Textilhögskolan och hade valt samma utbildning idag.
– Kopplingen till industrin är väldigt stark på textildesignutbildningen. Det blev tydligare när jag åkte på utbyten i England och Helsingfors. Ingen högskola har egentligen någon motsvarighet till maskinparken som finns på Textilhögskolan. Vad jag förstår är det helt unikt och finns inte någon annanstans i Europa.

Dessutom lyfter hon fram den gedigna kunskapen bland lärarna. Många har jobbat under lång tid i industrin och har stor erfarenhet som kommer studenterna till godo. För de som funderar på att studera textildesignutbildningen har hon lite råd och tips att förhålla sig till.

Anette Eriksson
Har studerat: Textildesign
Född år: 1980
Tidigare utbildning: Mullsjö Folkhögskola
Arbete: Design Account Manager, Borgstena Group
Råd: Nätverka med näringslivet under utbildningen.

– Textildesign är perfekt om man är genuint intresserad av textil. Materiallära, textila hantverk och tekniker är en central roll i utbildningen. Sedan behöver man inte veta exakt på vilket sätt man vill jobba, det växer fram under tiden.

För närvarande trivs Anette Eriksson väldigt bra på Borgstena, där variationen är stor under arbetsdagarna. Hon föredrar den utåtriktade delen där kontakten med kunderna är central och hon får möta och jobba med olika kulturer. Kunskaperna hon har med sig från utbildningstiden ser hon som ovärderliga. En förutsättning för att på ett mångsidigt sätt göra ett bra jobb.

Text: Maria von Wachenfeldt

2013-02