Huvudmeny
Bild på Do Pattern.

Textildesign - en dörröppnare till forskningen

– Att forska var aldrig något mål för mig när jag började studera. Däremot har jag alltid drivits av att jobba över gränserna och blanda nya material med andra tekniker. 

Linda Worbin.Linda Worbin menar att nyfikenhet är en förutsättning för att bedriva framgångsrik forskning. Resan fram till doktorsavhandlingen har varit spännande med många val som fått betydelse för hennes karriär.

– Efter min kandidatexamen i textildesign kom jag i kontakt med ett forskningsprojekt på Interaktiva Institutet i Göteborg. Jag tyckte att det verkade spännande och intressant, så jag valde det stället för en trygg och utstakad väg på en designavdelning. 

Men ganska snabbt insåg hon att de inte hade någon textilutrustning på Interaktiva Institutet. Därför sökte hon sig tillbaka till Textilhögskolan för att läsa masterutbildningen i textildesign.

– Jag fortsatte att jobba på Interaktiva Institutet parallellt med att jag tog min masterexamen. Det var fyra spännande år som gav synergieffekter till både jobb och studier.

För att kunna fortsätta bedriva forskning förstod Linda Worbin att hon var tvungen att doktorera. Efter masterutbildningen blev hon antagen som doktorand på Textilhögskolan. Det resulterade i en avhandling om föränderliga mönsterbilder och att designa för Smart Textiles. Idag är Linda Worbin anställd av Textilhögskolan och kombinerar undervisning med forskning.

Linda Worbin
Utbildning: Textildesign
Född år: 1974
Tidigare utbildning: Hellidens Folkhögskola, Tidaholm samt RMI-Bergh, Malmö.
Arbete: Universitetslektor, Textilhögskolan
Råd: Samarbeta med människor som är verksamma i andra yrkesgrupper än din egen.

– Det gör det möjligt för mig att utveckla ny kunskap som jag sedan kan ta med mig till mina studenter. På så sätt är textildesignutbildningen i rörelse och i ständig förändring. En förutsättning för att uppfylla nya krav och gå framtiden till mötes.

Linda Worbin ser en mångfald av olika kunskaper både på master- och kandidatnivå.

– Många arkitekter och inredningsdesigners vill ha en fördjupning inom textildesign. Det banar väg för spännande korsbefruktningar.

Den textila forskningen ligger i framkant på Textilhögskolan. Det gör att utbildningarna även är i ständig förändring och möjliggör kommande innovationer. 

Text: Maria von Wachenfeldt
Foto: Ulf Nilson (porträtt), Jan Berg

2013-02