Huvudmeny

Emmeli Fröberg

Efter att ha utbildat sig till sjuksköterska valde Emmeli Fröberg att senare vidareutbilda sig till intensivvårdssjuksköterska. Hon minns utbildningen som en krävande utmaning som hon aldrig ångrat att hon antog.

Utbildningen gav potential att utvecklas 

Varför valde du utbildningen i Borås och vad tyckte du om den?

— Jag läste min grundutbildning i Borås och tyckte att det var en bra utbildning. Bra lärare med mycket bra praktikplatser.

Vad tyckte du om innehållet i utbildningen?Emmeli Fröberg

— Innehållet var jättebra och motsvarade helt mina förväntningar som jag hade ifrån tidigare erfarenheter av dåvarande VHB.
Jag upplevde det som att jag fick en bred kunskap och när jag väl kom ut i praktik så var det i en miljö där jag kände igen mig på grund av att jag blivit så pass bra förberedd med min teoretiska kunskap som jag upplevde var förankrad i det verkliga arbetslivet. Det märktes tydligt hur lärarna var uppdaterade om utvecklingen inom intensivvården och dessutom förekom det att läkare och intensivvårdssjuksköterskor kom till föreläsningarna, vilket gav ett ytterligare djup åt den teoretiska uppfattningen av yrket.

 — Lärarna var alltid engagerade och anpassade sitt lärande för studenterna. De var väldigt måna om att alla skulle med på tåget. I de lägen då jag hade svårt att greppa något gav läraren mig alltid tid och nya exempel för att jag skulle komma ikapp. 

Emmeli Fröberg
Ålder: 31
Familj: Sambo
Bostadsort: Alingsås
Tidigare utbildning: Sjuksköterskeutbildningen i Borås
Arbetsplats: Alingsås lasarett IVA
Bästa med jobbet: Ständigt pågående utveckling
Fritid: Vänner och familj
Särskilt bra på: Bra på att behålla lugnet

Vad har du haft extra nytta av från utbildningen i ditt arbete?

— Jag är trygg i att mina teoretiska och praktiska kunskaper känns aktuella. När jag tog min examen så kände jag att utbildningen hade gett mig förutsättning och potential för att kunna fortsätta utvecklas på egen hand, vilket jag också gör då jag lär mig nya saker varje dag. 

Var det svårt att kombinera studierna med resten av tillvaron?

— Jag hade förmånen att få mina studier betalda av Alingsås lasarett, vilket innebar att jag inte behövde jobba samtidigt och självklart underlättade det ju studierna. Det är en tuff utbildning som kräver energi och jag har full respekt för dem som måste kombinera jobb och familj med studier.

Skulle du rekommendera utbildningen för andra?

— Absolut! Det är en stor positiv utmaning som är väldigt utvecklande och samtidigt intressant. Dessutom får man ju världens roligaste jobb på köpet där du, som jag nämnde tidigare, får möjlighet att utvecklas varje dag.

Här kan du läsa mer om utbildningen till intensivvårdssjuksköterska

Maj 2013

Text: Fredrik Karlsson
Foto: Emmeli Fröberg