Huvudmeny

Barnmorska

Marianne Johansson arbetar som Universitetslektor vid Högskolan i Borås. Hon ser fram emot en hösttermin som programansvarig för en efterfrågad och framgångsrik barnmorskeutbildning.

Varför ska man läsa till Marianne Johanssonbarnmorska på Högskolan i Borås?

— Det är en populär utbildning på en högskola som håller på att profilera sig. Vi har ett gott rykte och högt söktryck, vilket vi anser är bevis på att vi håller en hög nivå. Dessutom erbjuder vi bra verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med erfarna handledare och disputerade lärare. Borås är dessutom en väldigt trevlig stad.

Vad är det då som skiljer mot andra lärosäten som erbjuder samma utbildning?

— Vi har något som kallas för modifierad distansutbildning. Det innebär att vi blandar distans- och närutbildning, det förekommer alltså träffar på campus tillsammans med eget arbete på distans. Det är en uppskattad läroform bland studenter med familj eller ett långt avstånd till högskolan. Det går helt enkelt att vara flexibel i sitt lärande på ett helt annat sätt.

Hur ser upplägget för utbildningen ut?

— Utbildningen sträcker sig över tre terminer och omfattar 90 högskolepoäng. I princip ligger hälften av utbildningen på VFU och resten är teori och kurser. Sedan hösten 2013 är första terminen en teoretisk termin, där vi börjar med kursen Profession, teori och metod följt av kurserna Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och Det normala barnafödandet. I början av utbildningen tar studenten del av barnmorskeprofessionen, såväl ur ett historiskt, ett nutida, nationellt- och internationellt perspektiv för att förbereda sig inför kommande VFU och ett kommande yrkesliv som barnmorska. Dessutom påbörjar vi examensarbetet redan i termin ett, ett arbete som leder till magisterexamen inom sexuell och reproduktiv hälsa.

Vem vänder sig utbildningen till?

— Den vänder sig till dem som är legitimerade sjuksköterskor med en kandidatexamen och som har ett års yrkespraktik som sjuksköterska.

Är det något du vill lyfta lite extra med utbildningen?

— Den modifierade distansutbildningen vi bedriver vid Högskolan i Borås. Vi ger verkligen studenterna chansen att själva påverka valet av sin praktikplats. Det har faktiskt förekommit att studenter gjort sin praktik även utanför Sveriges gränser, bland annat i Danmark och Spanien,vi har ett väldigt bra nätverk internationellt. Det är dock viktigt att förtydliga att vårt eget avtal sträcker sig till närområdet och regionen Västra Götaland.

Läs mer om barnmorskeutbildningen

Vinter 2013

Text och foto: Fredrik Karlsson