Huvudmeny

Vetenskaplig teori och metod

7,5 högskolepoäng, deltid 50%

Innehåll

Kursen behandlar olika datainsamlings- och analysmetoder, systematisk litteraturstudie/översikt (reviews) och forskningsetik. Inför examensarbetet väljer studenten att fördjupa sina metodkunskaper inom ett problemområde. Studenten ska också tränas i att systematiskt och analytiskt söka information i internationella databaser relevant för den egna studien.

Förkunskapskrav

  • Sjuksköterskeutbildning, 180 hp, enligt 2007 års studieordning eller
  • Sjuksköterskeutbildning, 120 p, enligt 1993 års studieordning, innefattande ett självständigt arbete på 10 poäng eller
  • Äldre sjuksköterskeutbildning och kandidatexamen inom vårdvetenskap/omvårdnad.

Dessutom

  • Svensk legitimation som sjuksköterska och
  • 1 års yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska (heltid)

Språk

Undervisningen bedrivs på engelska. Dock kan undervisning på svenska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.

Undervisningsform

Undervisningen består av föreläsningar och seminarium.

Övrigt

Kursen är obligatorisk i specialistsjuksköterskeutbildningarna inom ambulanssjukvård, anestesisjukvård och intensivvård. Kursen kan även läsas som fristående kurs.

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Anmälningsinformation

Kursen är inställd.

Kursplan

Kursplanen är ej fastställd.

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Kursansvarig Björn-Ove Suserud
Kursansvarig Birgitta Wireklint Sundström
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning: Kontakta Antagningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum