HB.se

Huvudmeny

Notification of thesis defence, S. Olausson


Time: 2014-05-27, 13:00 — 13:30
Location: The Library
Event Type: Spikning

Sepideh Olausson, VHB, gives the notification of the date of the defence of her doctoral thesis "Intensivvårdsrummets betydelse för vårdande och välbefinnande - patienters, närståendes och vårdpersonalens perspektiv", at the Library.