HB.se

Huvudmeny

Dissertation: Niklas Andersson, caring science


Time: 2015-04-01, 10:30 — 12:30
Location: Room Wicksell, campus Växjö, Linnaeus University
Event Type: Dissertation

Doctoral student Niklas Andersson will defend his doctoral thesis "När vårdande och lärande sammanfaller - Patienters, studenters och handledares erfarenheter av möte på en utbildningsvårdadvdelning inom psykiatrisk vård".

Opponent: Prof. Unni Lindström, Åbo akademi, Finland