HB.se

Huvudmeny

Dissertation: Katarina Karlsson


Time: 2015-12-04, 13:00 — 17:00
Location: Sparbankssalen
Event Type: Dissertation

Katarina Karlsson will defend her doctoral thesis  "Jag är rädd, jag vill till mamma - Yngre barns, föräldrars och sjuksköterskors levda erfarenheter av nålprocedurer i vården".

Opponent: Reg. nurse. Associate professor Mats Eriksson, Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro University.