HB.se

Huvudmeny

2015-06-05 14:48

The New Names of the Departments


The Swedish names of the departments are now decided. For two of the faculties the English names of the departments are also decided.

The decision is in effect as of 1 June 2015.

Faculty of Textiles, Engineering and Business

 • Sektionen för företagsekonomi och textilt management ­– Department of Business Administration and Textile Management
 • Sektionen för ingenjörsvetenskap – Department of Engineering
 • Sektionen för design – Department of Design
 • Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad – Department of Resource Recovery and Building Technology
 • Sektionen för textilteknologi – Department of Textile Technology

Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare

The English names of the departments are in progress. The Swedish names are the following:

 • Sektionen för vårdvetenskap
 • Sektionen för vårdvetenskap samt sexuell och reproduktiv hälsa
 • Sektionen för akut- och prehospital vård samt medicinsk teknik
 • Sektionen för arbetsliv och välfärd

Faculty of Librarianship, Information, Education and IT

 • Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning – Department of Educational Research and Development
 • Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap – Swedish School of Library and Information Science
 • Sektionen för förskollärarutbildning – Department of Pre-School Teacher Education
 • Sektionen för lärarutbildning – Department of Teacher Education
 • Sektionen för informationsteknologi – Department of Information Technology

 

Text: Johanna Avadahl
Photo: Anna Sigge