HB.se

Huvudmeny

Libraries, Culture and Society

A certain focus on the library as an institution, where its political and societal conditions and prerequisites are analysed, as well as broader cultural political issues. There is a significant interest in historical studies in the group.

Coordinating researchers

Ongoing research projects [Research mainly in Swedish]

  • Reading Fiction in the Internet Society. The Function of Literature in the Personal Development and Social Orientation of Young Adults (Kersti Nilsson)
  • Analys av Kultursamverkansmodellens genomförande i Kronobergs och Jämtlands län (Roger Blomgren och Jenny Johannisson).
  • Litteraturpolitiken och kvalitetsbegreppet 1975-2009 (Linnéa Lindsköld).
  • Folkbiblioteket i spänningsfälten mellan (kommunal)politikens, det lokala kulturlivets och bibliotekarieprofessionens egna förväntningar och krav (Katarina Michnik).
  • Föreställning(ar) om barnet i den kulturpolitiska diskursen (Catarina Eriksson).
  • Den kulturpolitiska debatten 1996-2010 (Anders Frenander).
  • Kultur med barn - barns och föräldrars delaktighet i utformningen av Barnens kulturrum (Frances Hultgren och Amira Sofie Sandin).
  • Att låna och att konsumera, folkbibliotekens framtid i det hållbara samhället (Jonas Söderholm).