HB.se

Huvudmeny

Ongoing PhD-projects

In the list you will find the ongoing PhD-projects within the doctoral education in caring sciences.

Doctoral student Principal supervisor Working title Planned dissertation
Gabriella Norberg Boysen Birgitta Wireklint Sundström Ändamålsenlig vårdnivå för lågprioriterade patienter – en fråga om patienttillit (Approriate level-of-care for low-priority-patients – a question of patient trust) 2017
Åsa Israelsson-Skogsberg Berit Lindahl Barn och ungdomar med hemventilatorbehanling – upplevelser av dagligt liv inkluderande ett familj- och närståendeperspektiv (Children and young people living with home mechanical ventilation – experiences of daily life including a family- and close related perspective) 2020
Anna Råberus Annelie Sundler Mänskliga rättigheter utifrån patientanmälningarna i Västra Götalandsregionen 2020
Fredrika Sundberg Berit Lindahl Evidence-based design in an intensive care unit - a caring and safe environment? 2020
Maria Lundvall Gunilla Carlsson Vårdande och lärande samtal som kan stärka och stödja hälsoprocesser hos unga vuxna som upplever existentiell problematik 2020
Agnes Olander Annelie Sundler Sepsis from different clinical Perspectives – Experience-based Triggers for Suspicion of Sepsis 2020
Aleksandra Jarling Lotta Dalheim Englund Vård av äldre människor med multisjuklighet 2020
Anders Sterner Maria Nyström Simulation – an educational method of profound learning in complex care situations 2020
Jonas Karlsson Isabell Fridh Interhospitala överföringar inom intensivvård (Inter-hospital transfers in intensive care) 2020