HB.se

Huvudmeny

Here you find information about the research conducted by the university’s 53 professors, 137 senior lecturers, 51 docents, 175 lecturers, and 63 doctoral students (November 2017).

Christina Nilsson

Christina Nilsson

Senior Lecturer

Department of Caring Science

Phone: 033-4354792

E-mail: christina.nilsson@hb.se

Room number: D720

Signature: chn

Areas

Research Groups

Supervision of doctoral students

  • Ida Lyckestam Thelin, Göteborgs Universitet: Upplevelser och utfall av vaginal förlossning efter tidigare kejsarsnitt (biträdande handledare)
  • Elisabeth Ulén, Karolinska Institutet: Faktorer relaterade till stärkande förlossningsupplevelser hos kvinnor och förlossningsutfall (biträdande handledare)