HB.se

Huvudmeny

Marie Bendroth Karlsson

Post Retirement Senior Lecturer

I work as a senior lecturer within the interdisciplinary field of Child Studies, Teacher Education and Arts Education . I focus on preschoolchildren´s  experiencing, meaning making and  learning through and in Culture and the Arts. I have worked at the University of Borås for four years. Before that I have worked at the University of Malmö (2000-2004) and at University of Gävle (2004-2014).  

Latest publications:

Bendroth Karlsson, Marie (2014). På promenad med kamera - barn bildberättar om en plats.  I: Karlsson, Sten O Visuella arenor och motsägelsefulla platser: tio texter om transformativt lärande, identitet och kulturell förändring. Göteborg: Daidalos

Bendroth Karlsson, Marie & Häikiö, Tarja (red.) (2014). Bild, konst och medier för yngre barn : - kulturella redskap och pedagogiska perspektiv. Studentlitteratur AB

Title of Dissertation

Bildprojekt i förskola och skola: estetisk verksamhet och pedagogiska dilemman. Diss. Linköping : Univ (1996)