HB.se

Huvudmeny

Marie Hjalmarsson

Marie Hjalmarsson

Senior Lecturer

Title of Dissertation

Lojalitet och motstånd – anställdas agerande i ett föränderligt hemtjänstarbete (2009)

Contact

Phone: 033-4354144
Mobile:
E-mail: marie.hjalmarsson@hb.se

More contact information