HB.se

Huvudmeny

Christina Nilsson

Christina Nilsson

Senior Lecturer

Supervision of doctoral students

  • Ida Lyckestam Thelin, Göteborgs Universitet: Upplevelser och utfall av vaginal förlossning efter tidigare kejsarsnitt (biträdande handledare)
  • Elisabeth Ulén, Karolinska Institutet: Faktorer relaterade till stärkande förlossningsupplevelser hos kvinnor och förlossningsutfall (biträdande handledare)
  • Ann-Charlotte Wulcan, psykolog NÄL: Barnmorskors kunskap och erfarenheter av Aurorasamtal med kvinnor som har svår förlossningsrädsla (manuskript)
Contact

Phone: 033-4354792
Mobile:
E-mail: christina.nilsson@hb.se

More contact information