Huvudmeny

FoU-insatser

Forsknings- och utvecklingsinsatser vid FoU Sjuhärad Välfärd genomförs av samordnare, vetenskapliga ledare och verksamhetschef.

Insatserna består till exempel av projekt som PYC, Parenting Young Children, samt Inkontinensprojektet eller av utvärderingar/följeforskning av externa projekt, som Hela Väster och Tidiga insatser för ökad skolnärvaro

I menyn finns länkar till aktuella FoU-insatser och även till sådana insatser som genomförts tidigare. 


Webbplatsens innehåll håller på att uppdateras. Mer information kommer inom kort.