Huvudmeny

Pågående FoU-insatser

FoU-insatserna på FoU Sjuhärad består både av projekt, utvärderingar och/eller följeforskning samt andra insatser. Det är framför allt initiativ och efterfrågan från ägar- och samverkansparter som styr vilka insatser som erbjuds. 

Projekt

FoU Sjuhärad Välfärd arbetar både med interna och externa projekt. De interna kan vara sådana som enbart utförs på enheten eller i samverkan med andra aktörer. I externa projekt är medarbetarna ofta anlitade för utvärdering och/eller följeforskning. 

Exempel på egna pågående projekt är Inkontinensprojektet och PYC, Parenting Young Children.

Utvärdering/följeforskning

Exempel på utvärdering/följeforskning finns inom Hela Väster och Tidiga insatser för ökad skolnärvaro.

(Mer information om detta kommer inom kort.)

Läs mer om pågående insatser i menyn. 

Läs mer om FoU-insatser som genomförts tidigare under rubriken Avslutade FoU-insatser.


Webbplatsens innehåll håller på att uppdateras. Mer information kommer inom kort.