Huvudmeny

Genomförda projekt

FoU-cirkel om arbete mot cannabis

Cirkeln arrangeras av FoU Sjuhärad Välfärd på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland. Det är del i en regional satsning mot cannabis där syftet är att höja kunskapsnivån om cannabis och dess effekter samt att utveckla det lokala förbyggande arbetet.

Länk till FoU-cirkelns webbsida