Huvudmeny

Missbruks-och beroendeproblematik 

Behovsområdet Missbruks- och beroendeproblematik har funnits med inom FoU Sjuhärad Välfärds verksamhet sedan årsskiftet 2008/2009.

Information om projekt inom området finner du i menyn till vänster.


Kontaktperson


Margareta Lundberg Rodin

Tf. Verksamhetchef
Rum: E 746
Tel: 033-435 44 13
Mobil: 073 230 59 04
E-post: margareta.lundberg_rodin@hb.se