Huvudmeny

Barn, unga och familjer i utsatta livssituationer

Behovsområdena Barn och unga samt Familjer i utsatta livssituationer har funnits med inom FoU Sjuhärad Välfärds verksamhet sedan årskiftet 2008/2009.

Information om aktuella och genomförda projekt finner du i menyn till vänster.


Kontaktperson

 

Louise Hellgren

Tel: 033-435 47 05
E-post: louise.hellgren@hb.se

Nka logga

FoU Sjuhärad Välfärd är en part i Nka, Nationellt kompetenscentrum anhöriga. www.anhoriga.se