Huvudmeny

Skolsituationen i grundskolan för ungdomar med hög frånvaro utifrån skoldokumentationer

Undersökningen är en kvantitativ deskriptiv innehållsanalys utifrån en jämförelse av skolkande grupper av ungdomar med eller utan lärandesvårigheter. Undersökningen görs på tre nivåer. 

Långtidsskolkare som inte återvänder till skolan får ofta svårt att hitta arbete. De hamnar lätt i ett socialt utanförskap (Skolverket, 2009). Ogiltig frånvaro är nästan alltid en signal om svårigheter, i elevens skolsituation och ofta även i elevens livssituation. (Skolverkets rapport Skolfrånvaro och vägen tillbaka, 2010) 

Syftet är att undersöka vad som kännetecknar skoltiden utifrån skolans elevdokumentationer under hela grundskolan för elever med hög  frånvaro som har  respektive inte har lärandesvårigheter.

En skriftlig första rapport beräknas vara klar på engelska i slutet av 2011. Projektet är finansieras genom FoU-stöd från FoU Sjuhärad Välfärd, lokalt Välfärdsråd samt från en enskild Sjuhäradskommun.

Kontaktpersoner:

Anne-Sofie Strand
Centrala Elevhälsoteamet, Ulricehamn 
Mobil: 0766-43 53 18 
E-post: stas@hhj.hj.se