Huvudmeny

Äldre

Behovsområdet äldre har funnits med med inom FoU Sjuhärad Välfärds verksamhet sedan starten 1999 och ett flertal projekt inom området har bedrivits under åren.

Information om aktuella och genomförda projekt finner du i menyn till vänster.


Brukarråd Äldre

Inom verksamheten finns även ett brukarråd för äldre.

Läs mer om Brukarråd Äldre. 

Kontaktperson

 

Angela Bångsbo
Samordnare

Tel: 033-435 47 99
Mobil: 0732-002090
E-post: angela.bangsbo@hb.se

Nka-Nationellt kompetenscentrum anhöriga

FoU Sjuhärad Välfärd är en part i Nka, Nationellt kompetenscentrum anhöriga. www.anhoriga.se