Huvudmeny

Genomförda projekt

fr o m år 2007. (För äldre projekt se tidigare publicerade rapporter.)


Utvärdering av Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

Utvärderingen av Närvårdssamverkan finansierades av FoU Sjuhärad Välfärd.

Under de tre åren hjälpte utvärderingen löpande till att stödja, forma och förändra verksamheten för att utveckla Närvårdssamverkan. Efter de tre åren bedömdes resultatet av satsningen på Närvårdssamverkan, vilket även kan komma att ligga till grund för framtida beslut om samverkansformer mellan regionen och kommunerna.

Länk till projektets webbsida

Kontaktpersoner:

Margareta Carlén, margareta.carlen@hb.se, tel: 033-435 43 87
Mikael Löfström, mikael.lofstrom@hb.se, mobil: 0732-30 59 09
Christer Teandersson, christer.theandersson@hb.se , tel: 033-435 4724, mobil: 0739-723432


Sista socialisationen – om anpassning och lärande på äldreboendet

Länk till projektets webbplats

Kontaktperson

Lars Rönnmark, projektledare
Tel: 033-435 47 22, mobil:0707-266 776
E-post: lars.ronnmark@hb.se


Utvärdering av TryggVE-projektet

Länk till projektets webbplats

Kontaktperson

Per-Åke Karlsson
Tel: 033-435 47 71
Mobil: 070 - 277 07 60

E-post: per-ake.karlsson@hb.se


Formkontroll för äldre
Länk till projektets webbplats

Kontaktperson

Kerstin Frändin, med dr, leg sjukgymnast, vetenskaplig ledare vid FoU Sjuhärad Välfärd
Tel. 033-435 43 59
Mobil: 0709 28 05 77
E-post: kerstin.frandin@hb.se


Formkontroll för äldre - kvalitativ studie
Länk till projektets webbplats

Kontaktperson:

Helena Hörder
Centrala sjukgymnastiken
033-6161279
helena.Horder@vgregion.se


Diagnostik av misstänkta urinvägsinfektioner på äldreboenden

Länk till projektets webbplats

Kontaktperson

Pär-Daniel Sundvall
E-post: par-daniel.sundvall@vgregion.se


LÄR UT

Länk till projektets webbsida

Kontaktperson:

Marie Elm, distriktssköterska/ projektledare Borås Stad, FoU Sjuhärad Välfärd
Tel: 0766-23 06 49, 033-435 47 92,  E-post: marie.elm@boras.se


COAT

Länk till projektets webbsida

Kontaktpersoner:

Lennart Magnusson
Verksamhetsledare Nationellt kompetens-
centrum Anhöriga, projektledare COAT
Tel: 0480-41 80 21, Mobil:0706-302 321
E-post: lennart.magnusson@anhoriga.se

Elizabeth Hanson, vetenskaplig ledare:
Tfn: 0703-61 48 46
E-post: elizabeth.hanson@hb.se


Samordnad vård- och omsorgsplanering med fokus på brukarperspektivet

Länk till projektets webbplats

Kontaktperson

Eva Lidén
E-post: eva.liden@gu.se

Angela Bångsbo
Telefon: 033 - 435 47 99
Mobil: 073-2002090
E-post: angela.bangsbo@hb.se


Strokevården  - en kartläggning


Kontaktperson

Lolo Lebedinski, utvärderare FoU Sjuhärad Välfärd. 
Telefon: 033-435 42 02
E-post: lolo.Lebedinski@hb.se


Social dokumentation

Länk till projektets webbplats

Kontaktperson 

Eva Höglund
Projektledare
Tfn: 033-435 41 62, 070-455 75 53
E-post: eva.hoglund@hb.se


Brukarkvalitetsundersökning av äldreomsorgen i Herrljunga, Svenljunga och Tranemo kommuner

Rapport
Kortversion av rapport

Kontaktperson

Sara Esbjörnson projektledare
nås via FoU Sjuhärad Välfärd, tel:033-435 47 90


Utvärdering av Hemrehab i Borås

Rapport

Kontaktperson

Kerstin Frändin
Tel: 033-435 4359
Mobil: 0709-28 05 77
E-post: kerstin.frandin@hb.se


Virtuellt sårvårdscentrum

Slutrapport "Virtuellt Sårcentrum - ett koncept för kunskapsspridning. Slutrapport Virtuellt Sårcentrum" (2008).
Rapport " Virtuellt sårvårdscentrum i södra Älvsborg - Kartläggning av förutsättningarna för en etablering (2002).

Kontaktperson

Ulrika Källman, projektledare
nås via FoU Sjuhärad Välfärd, tel:033-435 47 90