Huvudmeny

Formkontroll för äldre

På Framnäs i Kinna pågår en satsning för äldre, som baseras på sjukgymnastisk bedömning av fysisk form och aktivitetsvanor som underlag för skräddarsydda träningsprogram och råd om hemträning och lämpliga aktiviteter. I huset erbjuds träningslokal för både individuell träning, som t.ex. styrketräning, och olika typer av gruppträning, som t.ex. balans och kondition, men också en mötesplats för kulturella aktiviteter och föreläsningar utifrån önskemål.

Verksamheten utvärderas nu vetenskapligt avseende bl.a. effekten på livskvalitet, aktivitetsmönster, prestationsförmåga och konsumtion av hemtjänst och sjukvård hos inaktiva personer, 75 år eller äldre. Testning sker före och efter träningsperioden, som pågår i sex månader. Studien, som har påbörjats och beräknas vara slutförd år 2010, bekostas via stimulansmedel av Marks kommun. FoU Sjuhärad Välfärd bekostar handledningsinsatser, hälsoekonomisk konsultation, statistikerhjälp vid dataanalys och tillhandahåller arbetsplats, nätverk och en lärande miljö för Ulrika Bjerke, som genomför utvärderingen.

Rapport:


Läs mer om projektet:

Artikel i Borås Tidning (2008-12-08)

Kontaktpersoner:

Kerstin Frändin, med dr, leg sjukgymnast, vetenskaplig ledare vid FoU Sjuhärad Välfärd
Tel. 033-435 43 59
Mobil: 0709 28 05 77
E-post: kerstin.frandin@hb.se

Ulrika Bjerke, leg sjukgymnast
Tel. 033-435 47 46
E-post: ulrika.bjerke@hb.se