Huvudmeny

Samordnad vård- och omsorgsplanering med fokus på brukarperspektivet

Projektet syftar till att i tre steg studera hur olika förutsättningar påverkar vård- och omsorgsplaneringens kvalitet medavseende på brukarnas delaktighet under beslutsprocessen samt samverkan mellan olika yrkesgrupper och verksamheter.

Läs mer om Samordnad vård- och omsorgsplanering...


Bångsbo, Angela och Lidén, Eva (2012). Tvärprofessionell samverkan för patienters/brukares delaktighet i vård- och omsorgsplanering.

Bångsbo, Angela och Lidén, Eva (2010). Kommunikativa processer och upplevelser av delaktighet i vård- och omsorgsplaneringsmöten – Delrapport i projektet Samordnad vård- och omsorgsplanering med fokus på brukarperspektivet

Lidén Eva (2009). Vård- och omsorgsplaneringsmötet - erfarenheter ur ett tvärprofessionellt perspektiv

Artikel i Nyhetsbrev 2010:3, sid.3
Artikel i Nyhetsbrev 2008:3, sid.2

Kontaktpersoner:

Eva Lidén
E-post: eva.liden@gu.se

Angela Bångsbo
033 - 435 47 99
073-2002090
E-post:angela.bangsbo@hb.se