Huvudmeny

Genomförda projekt

Utvärdering av Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

Utvärderingen av Närvårdssamverkan finansierades av FoU Sjuhärad Välfärd.

Under de tre åren hjälpte utvärderingen löpande till att stödja, forma och förändra verksamheten för att utveckla Närvårdssamverkan. Efter de tre åren bedömdes resultatet av satsningen på Närvårdssamverkan, vilket även kan komma att ligga till grund för framtida beslut om samverkansformer mellan regionen och kommunerna.

Länk till projektets webbsida

Kontaktpersoner:

Margareta Carlén, margareta.carlen@hb.se, tel: 033-435 43 87
Mikael Löfström, mikael.lofstrom@hb.se, mobil: 0732-30 59 09
Christer Teandersson, christer.theandersson@hb.se , tel: 033-435 4724, mobil: 0739-723432


Samordnad individuell plan (SIP)

Kartläggning av hur individuella planer för vuxna med psykisk funktionsnedsättning tillämpas inom Västra Götalands län.

Länk till projektets webbsida

Kontaktperson:

Per-Åke Karlsson 
Tel: 033-435 47 71
Mobil: 0702-77 07 60
E-post: 
per-ake.karlsson@hb.se


Utvärdering av DBT färdighetsträning

Utvärderingsuppdrag för psykiatriska kliniken, SÄS, på särskild metodsatsning.

Länk till mer information om Utvärdering av DBT färdighetsträning

Kontaktperson

Lolo Lebedinski
Telefon: 033- 435 42 02
E-post: lolo.lebedinski@hb.se


Funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder - utredningsmetoder

Studien har genomförts med ekonomiskt FoU-stöd från FoU Sjuhärad Välfärd.

Länk till mer information om Funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder - utredningsmetoder

Kontaktpersoner:

Hjördis Flodman                             
leg psykolog                                
rehabkliniken SÄS Borås                 
033-616 15 36

Wibeke Aasmundsen
leg psykolog
rehabkliniken SÄS Borås 
033-616 14 18


Utvärdering av Projekt Vita Villan i Tranemo

Länk till mer information om Utvärdering av Projekt Vita Villan i Tranemo

Kontaktperson

Lolo Lebedinski
Telefon: 033- 435 42 02
E-post: lolo.lebedinski@hb.se


Lokala psykiatriråd


Länk till mer information om Lokala psykiatriråd

Kontaktperson

Lolo Lebedinski
Telefon: 033- 435 42 02
E-post: lolo.lebedinski@hb.se


Kompetensutveckling för Baspersonal - KomBas

Länk till mer information om KomBas

Kontaktperson

Lolo Lebedinski
Telefon: 033- 435 42 02
E-post: lolo.lebedinski@hb.se


Ökad tillgång till och delaktighet i samhället för personer med långvariga psykiska funktionshinder

Kontaktperson

Barbro Krevers
E-post: barbro.krevers@liu.se
Ingela Skärsäter
E-post: ingela.skarsater@gu.se

Per-Åke Karlsson
Tel: 033-435 4771
Mobil: 0702-59 96 81
E-post: per-ake.karlsson@hb.se


Strokevården - en kartläggning

 

Kontaktperson

Lolo Lebedinski
Tel: 033-435 4202
E-post: lolo.lebedinski@hb.se


Utvärdering av projekten Integrerad Psykiatri Dubbeldiagnoser och SamKom i Södra Älvsborg

Rapport "Miltonprojektet: Integrerad Psykiatri Dubbeldiagnoser - en utvärdering" (2008)

Rapport "Miltonprojektet:SamKom - en utvärdering" (2008)

Kontaktperson

Lolo Lebedinski
Tel: 033-435 4202
E-post: lolo.lebedinski@hb.se


Utvärdering av brukarinflytande inom vuxenpsykiatrin vid Södra Älvsborgs sjukhus

Rapport

Kontaktperson

Lars Rönnmark
PhD, lektor
Tel: 033-435 4722
Mobil: 0707-26 67 76
E-post: lars.ronnmark@hb.se