Huvudmeny

Kompetensutveckling

FoU Sjuhärad Välfärd erbjuder en rad kompetenshöjande aktiviteter inom de områden där forskning- och utveckling bedrivs, bl. a. seminarier, workshops, temadagar, konferenser och utbildningar.  

Information om aktuella aktiviteter publiceras löpande i kalendariet.