Huvudmeny

Aktuella aktiviteter
FoU Sjuhärad Välfärd

2017

Februari

2017-02-09 Workshop Vårgårda: Inkontinensprojektet
Kompetensutveckling för personal i kommunen. 

Mars

2017-03-08 FoU-café: Välfärdsteknologi
För särskilt inbjudna. Mer information i FoU Sjuhärad Välfärds kalendarium (länk).  

2017-03-09 Seminarieserie 1/3: Kvalitetsutveckling inom sociala omsorger
– förbättringar av arbetssituation och arbetsmiljö

2017-03-15 Seminarium: Social dokumentation

April

2017-04-05 Seminarieserie 2/3: Kvalitetsutveckling inom sociala omsorger
– vikten av delaktighet med brukare och inom personalgrupper

2017-04-24 Seminarieserie 3/3 med workshoppar: Kvalitetsutveckling inom sociala omsorger
– värderingar, attityder och syn på målgrupper, föreläsning med etikprofessor Lars Sandman
Workshoppar kring utveckling och förbättrat bemötande inom:
1. Äldreomsorg
2. Funktionsnedsättningar
3. LSS-området

Maj

2017-05-11 Seminarium, delrapport: Tidiga insatser för ökad skolnärvaro 
Samarrangemang med Borås Stad, Västra Götalandsregionen & Närvårdssamverkan

 

Mer information presenteras inom kort i FoU Sjuhärad Välfärds kalendarium

 


Webbplatsens innehåll håller på att uppdateras. Mer information kommer inom kort.