Huvudmeny

Aktuella arrangemang
FoU Sjuhärad Välfärd

Här presenterar vi kommande arrangemang och kompetenshöjande aktiviteter från FoU Sjuhärad Välfärd.

Information på den här sidan kan vara preliminär innan program, föreläsare, m.m. är spikade. Mer och uppdaterad information samt länkar till inbjudningar, anmälan etc. finns i vårt kalendarium (länk).

2017

Februari

2017-02-09 Workshop Vårgårda: Inkontinensprojektet
Kompetensutveckling för personal i kommunen. 

Mars

2017-03-08 FoU-café: Välfärdsteknologi
För särskilt inbjudna. Mer information i FoU Sjuhärad Välfärds kalendarium (länk).  

2017-03-09 Seminarieserie: Kvalitet och utveckling inom kommunal omsorg och stöd
Del 1/3: Arbetsmiljö och arbetssituation.
Föreläsning med Karin Josefsson, docent och universitetslektor samt efterföljande workshop.
Kl. 13:30-16:30.

2017-03-15 Seminarium: Social dokumentation för personcentrerad omsorg
Föreläsning med Thomas Carlsson och Ann Nilsson, metod- och organisationsutvecklare inom äldre- och funktionshinderomsorg. Kl. 13:30-16:00. 

April

2017-04-05 Seminarieserie: Kvalitet och utveckling inom kommunal omsorg och stöd
Del 2/3: Delaktighet och medskapande
Föreläsning med Karin Josefsson, docent och universitetslektor samt efterföljande workshop.
Kl. 13:30-16:30.

2017-04-24 Seminarieserie: Kvalitet och utveckling inom kommunal omsorg och stöd
Del  3/3: Värderingar som rör bemötande - i relation ti
ll brukare och inom personalgrupper.
Föreläsning med Lars Sandman, professor i hälso- och sjukvårdsetik samt efterföljande workshop.
Kl. 13:30-16:30.

Maj
2017-05-03 Seminarium: Omvårdnad och basal utredning vid inkontinens hos äldre
Seminariet handlar om vikten av att arbeta med hygien på rätt sätt, dessutom rutiner och utredningar kring inkontinens vid inflyttning på äldreboende. Föreläsning med Maria Engström, sjuksköterska vårdhygien, Rose-Marie Adler, uro-, stomi- och tarmterapeut samt Karin Blick, distriktssköterska
Kl. 13:30-16:30.

2017-05-09 Seminarium: Utredningar och åtgärder vid inkontinens hos äldre
Seminariet handlar om kunskap, riktlinjer och instrument kring inkontinensutredningar. Föreläsning med Ian Milsom, professor och överläkare samt företrädare för Inkontinenscentrum i Göteborg, Agneta Sandberg, uroterapeut och företrädare för webben för inkontinensfrågor, Nikola.nu samt Karin Blick, distriktssköterska. 
Kl. 13:30-16:30.

2017-05-10 och 2017-05-11 Kurs: Utmanande beteenden - utmanade verksamheter. Kurs kring bemötande av utmanande beteende hos personer med olika former av funktionsnedsättning. Kognitionsforskare Pernilla Björne föreläser, liksom Magnus Björne, omsorgspedagog och Therese Omdal, sektionschef LSS-boenden. 
Kursen omfattar sju timmar, fördelade över två dagar:  
Onsdag 2017-05-10, kl. 13:30-17:00.
Torsdag 2017-05-11, kl. 8:30-12:00. 

2017-05-11 Seminarium: Tidiga insatser för ökad skolnärvaro
Delrapport från projektet. Seminariet är ett samarrangemang med Borås Stad, Västra Götalandsregionen och Närvårdssamverkan. 
Kl. 13:30-16:30.

2017-05-16 Seminarium: Svåra samtal. Seminarium för personal inom socialtjänst, hem för vård och boende (HVB), skolpersonal, med flera. Föreläsare Helena Pokka, leg. psykolog och universitetsadjunkt vid Högskolan i Borås. Samarrangemang med Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Kl. 13:30-16:30. 

2017-05-22 Seminarium: IBIC för en behovsstyrd socialtjänst. Seminariet, som ges i två delar för olika målgrupper, är ett samarrangemang med Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. Föreläsare Eric Wessman, Socialstyrelsen.
Kl. 9:00-11:30 och 13:00-16:00.  


Läs mer i FoU Sjuhärad Välfärds kalendarium