Huvudmeny

Anmälan

Här anmäler du dig till FoU Sjuhärad Välfärds arrangemang.

Klicka på respektive rubrik för att länkas till anmälningsformulär.


Seminarium 170309: Arbetsmiljö och arbetssituation – del 1/3 seminarieserie om kvalitet och utveckling


Seminarium 170315: Social dokumentation för personcentrerad omsorg


Seminarium 170405: Delaktighet och medskapande  del 2/3 seminarieserie om kvalitet och utveckling


Seminarium 170424: Värderingar som rör bemötande  del 3/3 seminarieserie om kvalitet och utveckling


Seminarium 170503: Omvårdnad och basal utredning vid inkontinens hos äldre


Seminarium 170509: Utredningar och åtgärder vid inkontinens hos äldre


Seminarium 170511: Tidiga insatser för ökad skolnärvaro


Har du frågor om anmälningar till våra arrangemang? 

Kontakta oss gärna via e-post till fous@hb.se eller genom att ringa till FoU Sjuhärad Välfärds administratör, tel. 033-435 47 06.