Huvudmeny

Förbättringsverkstad: Verksamhetsutveckling


Tid: 2017-10-03, 09:00 — 12:00
Plats: Högskolan i Borås, lokal H401 (Sandgärdet)
Evenemangstyp: Föreläsning

Verksamhetsutveckling, metoder och arbetssätt

Föreläsningen handlar om hur verksamhet kan utvecklas och förbättras, om organisering, metoder ocharbetssätt samt om möjligheter och hinder.

Föreläsare: Margareta Lundberg Rodin, FoU Sjuhärad Välfärd

Illustration Förbättringsverkstad

För deltagare med eget projekt fortsätter verkstadsarbetet under eftermiddagen.

Läs mer i inbjudan.

Läs mer om Förbättringsverkstad i artikel från 2017-06-11.


Kontaktperson: Angela Bångsbo