Huvudmeny

Nyhetsarkiv


FOU Sjuhärad Välfärd
2017
Välj

Föreläsarna Thomas Carlsson och Ann Nilsson (från vänster) samt arrangörerna Per-Åke Karlsson, Sylvia Nyman och Angela Bångsbo

Individen i centrum för den sociala dokumentationen

Under 2017 pågår ett projekt om social dokumentation på FoU Sjuhärad Välfärd med utgångspunkt i IBIC, Individens behov i centrum.

Föreläsare vid dialogkafé om välfärdsteknologi var forskarna Leif Sandsjö och Sofi Fristedt

Välfärdens teknik i fokus på dialogkafé

Mer kunskap kring välfärdsteknologi är angeläget, enligt FoU Sjuhärad Välfärds ägarkommuner. I mars gavs därför ett dialogkafé i ämnet.


Seminarier för kvalitetsutveckling inom omsorg och stöd

Under våren, med start 9 mars, arrangerar FoU Sjuhärad Välfärd en seminarieserie på temat kvalitet och utveckling inom kommunal omsorg och stöd.