Huvudmeny

Nyhetsarkiv


FOU Sjuhärad Välfärd
2016
Välj

Gruppdiskussioner på FoU Sjuhärad Välfärds dialogmöte om nyanlända

Stort utbildningsbehov i arbetet med nyanlända

Nyanlända barn och unga är från hösten 2016 en prioriterad grupp för FoU Sjuhärad Välfärd.


Ny administratör på FoU Sjuhärad Välfärd

Malin Petersson är ny administratör på FoU Sjuhärad Välfärd från 7 september.


Lokala planer för stärkt barn- och ungdomsvård

Inom den sociala barn- och ungdomsvården pågår utvecklingsarbete både nationellt och lokalt för att stärka skyddet för barn och unga.


FoU Sjuhärad Välfärd besöker alla ägarpartskommuner

Utifrån FoU Sjuhärad Välfärds nya inriktning med ett mer kommunalt fokus hålls möten med alla ägarparter under hösten. Utökat samarbete är målet.


Webbplatsen görs om utifrån ny inriktning

Från augusti och framåt gör FoU Sjuhärad Välfärd om webbplatsen. Utgångspunkten är den nya inriktningen kring socialtjänstens verksamheter.


FoUS-lektor i nationellt utvärderingsuppdrag

Per-Åke Karlsson har genomfört ett utvärderingsuppdrag från SKL av en nationell satsning kring evidensbaserad praktik inom funktionshinderområdet.


Nyhetsbrev 2:2016 från FoU Sjuhärad Välfärd

FoU Sjuhärad Välfärds senaste nyhetsbrev finns nu att läsa och ladda ner här på webbplatsen.


Inkontinensforskning sprids till personal och studenter

Inkontinensprojektet vid FoUS sätter fingret på en komplex problematik. Nu sprids resultaten till kommunalanställda och högskolestudenter.


Handfasta metoder kring barn med övervikt

FoU Sjuhärad Välfärds andra temadag om övervikt och fetma hos barn och unga lockade en stor och engagerad publik.