Huvudmeny

Nyhetsarkiv


FOU Sjuhärad Välfärd
2017
Välj

Ian Milsom, professor och chef för Gothenburg Continence Research Center föreläste på FoU Sjuhärad Välfärd

Mycket mer kan göras för inkontinensdrabbade

Urininkontinens är tabubelagt och underbehandlat, men det finns mycket hjälp att få för de drabbade – både med enkla medel och grundliga utredningar....

Göran Jutengren, vetenskaplig ledare vid FoU Sjuhärad Välfärd

Stort forskningsbidrag till FoU Sjuhärad Välfärd

FoU Sjuhärad Välfärd har beviljats nära 650 000 kronor i forskningsbidrag från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad.


Arbetsmiljö, delaktighet och etik i vårens seminarieserie

Kvalitet och utveckling inom kommunal omsorg och stöd har varit temat för en seminarieserie som FoU Sjuhärad Välfärd arrangerat i vår.


Individen i centrum för den sociala dokumentationen

Under 2017 pågår ett projekt om social dokumentation på FoU Sjuhärad Välfärd med utgångspunkt i IBIC, Individens behov i centrum.


Välfärdens teknik i fokus på dialogkafé

Mer kunskap kring välfärdsteknologi är angeläget, enligt FoU Sjuhärad Välfärds ägarkommuner. I mars gavs därför ett dialogkafé i ämnet.


Seminarier för kvalitetsutveckling inom omsorg och stöd

Under våren, med start 9 mars, arrangerar FoU Sjuhärad Välfärd en seminarieserie på temat kvalitet och utveckling inom kommunal omsorg och stöd.