Huvudmeny

Nyhetsarkiv


FOU Sjuhärad Välfärd
2017
Välj

Illustration av personer kring ett mötesbord

Förbättringsverkstad skjuts upp

Den Förbättringsverkstad som skulle ha startat under hösten 2017 har skjutits upp och kommer att starta först under våren 2018.

Ylva Mühlenbock, ny verksamhetschef på FoU Sjuhärad Välfärd från 1 september 2017

Hallå där Ylva Mühlenbock ...

... den 1 september tillträder du som verksamhetschef vid FoU Sjuhärad Välfärd. Vad inom tjänsten lockade dig?


Individens behov ska styra inom socialtjänsten

Att utgå från individens behov är den stora poängen med arbetssättet IBIC. Det var budskapet på seminariet med Erik Wessman från Socialstyrelsen.


Svåra samtal kan bli möten som gör skillnad

När FoU Sjuhärad Välfärd gav seminarium om svåra samtal med ensamkommande unga, kom personal som möter dem i sitt dagliga arbete i stort antal.


Viktigt med tidiga insatser för ökad skolnärvaro

Elever som går ur grundskolan utan godkända betyg löper ökad risk att hamna i utanförskap. Många av dem har haft oroande frånvaro under lång tid.


Förbättringsverkstad: Stöd för att utveckla välfärdsarbete

FoU Sjuhärad Välfärd introducerar en ny form av stöd och utbildning kring utvecklingsarbete inom det kommunala välfärdsområdet: Förbättringsverkstad....


Brukares utmanande beteende en utmaning för verksamheterna

Ett respektfullt bemötande av funktionsnedsatta med utmanande beteende och redskap för ett sådant arbetssätt var i fokus för en kurs på FoUS i maj.


Mycket mer kan göras för inkontinensdrabbade

Urininkontinens är tabubelagt och underbehandlat, men det finns mycket hjälp att få för de drabbade – både med enkla medel och grundliga utredningar....


Stort forskningsbidrag till FoU Sjuhärad Välfärd

FoU Sjuhärad Välfärd har beviljats nära 650 000 kronor i forskningsbidrag från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad.


Arbetsmiljö, delaktighet och etik i vårens seminarieserie

Kvalitet och utveckling inom kommunal omsorg och stöd har varit temat för en seminarieserie som FoU Sjuhärad Välfärd arrangerat i vår.