Huvudmeny

2017-05-04 16:52

Stort forskningsbidrag till FoU Sjuhärad Välfärd


FoU Sjuhärad Välfärd har beviljats nära 650 000 kronor i forskningsbidrag från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad. Pengarna ska gå till projektet Utvärdering av behandlingsmetod för barn med ADHD. – Det här är en ny och spännande metod som förtjänar att utvärderas, säger projektledaren Göran Jutengren.

Göran Jutengren, vetenskaplig ledare vid FoU Sjuhärad Välfärd Projektet handlar om utvärdering av behandlingsmetoden Handle för barn med ADHD, som räknas till ett av vår tids stora folkhälsoproblem.
– Studien går ut på att ta reda på familjernas upplevelser av att delta i den här behandlingsmetoden, säger Göran Jutengren, docent och vetenskaplig ledare vid FoU Sjuhärad Välfärd.
– På sikt skulle det vara bra att göra en effektstudie, men eftersom det är en oprövad metod känns det angeläget att först ta sikte på föräldrarnas upplevelser.  

Handle står för Holistic Approach to NeuroDevelopment and Learning Efficacy. Idén är att behandla orsaken till ADHD genom att stärka de svaga delarna i nervsystemet snarare än att kontrollera symtomen via medicinering eller anpassningar i vardagen.

Den summa som FoU Sjuhärad Välfärd (FoUS) beviljats, 649 355 kronor, ska framför allt bekosta behandlingsarbete av certifierad Handle-terapeut samt forskningsassistenter för rapportering, intervjuer och analyser.

Viktigt med kritiskt perspektiv
– Det är verkligen glädjande att FoU Sjuhärad Välfärd beviljas de här forskningsmedlen, konstaterar Margareta Lundberg Rodin, tf. verksamhetschef.

– Vår verksamhet har ett starkt brukarfokus och barn med funktionssvårigheter är en angelägen målgrupp för oss, säger hon. Men det är förstås också viktigt att ha ett kritiskt vetenskapligt perspektiv på det här.

Lite mer ingående är syftet med projektet att ta reda på hur föräldrar till barn med ADHD upplever att ta ett aktivt ansvar för att genomföra behandling enligt Handle-metoden. Det gäller till exempel upplevelser av psykologisk och social karaktär, praktisk karaktär och förändring av barnets symtom.

Omkring tio familjer i Sjuhäradsbygden ska delta i utvärderingsprojektet under sex månader. Resultaten kommer att rapporteras skriftligen i internationell vetenskaplig tidskrift och vid ett seminarium som FoU Sjuhärad Välfärd arrangerar efter projekttidens slut.

Projektet kommer att pågå under perioden 1 januari 2018 till 30 juni 2019.

Läs mer: Projektet kommer att beskrivas ytterligare på FoU Sjuhärad Välfärds webbplats längre fram: www.fous.se

Text och foto: Pia Mattzon