Huvudmeny

2017-06-11 18:20

Förbättringsverkstad: Stöd för att utveckla välfärdsarbete


FoU Sjuhärad Välfärd introducerar nu en ny form av stöd och utbildning kring utvecklings- och förbättringsarbete inom det kommunala välfärdsområdet: Förbättringsverkstad, som ersätter det som tidigare kallats utvärderingsverkstad. – En skillnad är att det är valbart att delta med egen projektutvärdering, säger samordnare Angela Bångsbo.

– Deltagarna kan också välja att enbart delta vid valbara föreläsningar för att få redskap till verksamhetsutveckling på hemmaplan, fortsätter hon.
– Föreläsningarna kommer att vara mer omfattande med externa föreläsare, utifrån förvalda teman som är tänkta att bidra till kompetensutveckling inom kommunala verksamheter.

Förbättringsverkstaden syftar till att ge deltagarna både teoretiska och praktiska kunskaper och stöd, för att kunna genomföra förändrings- och förbättringsarbete i kommunala välfärdsverksamheter. Målet är att deltagarna ska öka sina kunskaper för att på uppdrag kunna bedriva sådant arbete inom sina egna verksamheter.

För att nå det kan man delta i en eller flera föreläsningar i verkstadens regi. Det är också möjligt, att som tidigare i utvärderingsverkstad, genomföra ett förbättringsarbete i sin egen verksamhet, med stöd av förbättringsverkstaden. För att nå detta mål kan deltagaren

  • vara med på föreläsningar
  • vara med på praktiskt ”verkstadsarbete”
  • få handledning
  • delta i uppföljning och redovisning. 

För dem som deltar i hela verkstaden med egna uppdrag förutsätts att arbetstid kan avsättas mellan samlingarna.
– De som väljer att delta med ett eget projekt ska också skicka in ett PM i förväg där de beskriver sitt projekt i korthet. Varför det ska göras, med bakgrund som beskriver syftet samt metod om man kommit fram till det, förklarar Angela Bångsbo.

Personal inom ägarkommunerna
Förbättringsverkstaden vänder sig till personer som till exempel arbetar som processledare, verksamhets- och metodutvecklare, förbättringsledare eller har liknande befattningar i kommunala välfärdsverksamheter. Även personer med liknande uppdrag inom brukar- och intresseorganisationer är välkomna att delta.

Verkstaden består av flera heldagssamlingar under ett drygt halvår samt föreläsningar under halvdagar. Möjlighet finns därutöver att få handledning under omkring fem månader, och att delta i en summerande uppföljning efter ytterligare sex månader.

En förändring mot tidigare års verkstad är att FoU Sjuhärad Välfärd kommer att ta ut en kostnad för att arrangera förbättringsverkstaden.

– Det har att göra med att det nya konceptet medför mer kostnader, bland annat då vi knyter till oss föreläsare utifrån, säger Angela Bångsbo.
– Vi tror mycket på det här och det ska bli intressant och roligt att testa ett nytt koncept, säger hon. 

För deltagarna kommer det att finnas möjlighet att anmäla sig och betala för antingen enskilda föreläsningar – en eller flera – eller en totalkostnad för att delta i hela förbättringsverkstaden.

Start i september
Uppstart sker den 13 september för dem som vill delta med egna projekt.
PM ska skickas in till Angela Bångsbo senast den 7 september. 

Mer information finns i FoU Sjuhärad Välfärds kalendarium.

Text: Pia Mattzon

Kontaktperson: Angela Bångsbo