Huvudmeny

Motiverande samtal

En samtalsmetod för att hitta vägar till människors inre motivation och kraft att skapa förändring.

Seminariet vänder sig till dig som i ditt arbete möter ungdomar eller vuxna som har svårt att hitta kraften och motivationen till förändringar i sitt liv. Det kan handla om  hälsa, arbete, skolprestationer, relationer osv. Men det kan även handla om möten med de som nyligen kommit till Sverige och som av olika skäl har svårt att hitta sin inneboende kraft i det nya landet. Motiverande samtal kan med fördel kombineras med andra åtgärder i nätverket kring personen. Seminariet ger en överblick över metoden och teorier bakom den. Dessutom presenteras konkreta steg hur man kan arbeta med den. Du kommer även att få prova på metoden under seminariet.

Målgrupp: ledning och personal inom skolor, sociala verksamheter och berörd primärvård.

Tid: Måndag 26 mars kl.13:30-16:30
Plats: Högskolan i Borås, hus Balder. Rum meddelas senare
Anmälan: senast 19 mars via formulär nedan.
Kostnad: kostnadsfritt, men antalet platser är begränsade

Kontakt: Margareta Carlén, margareta.carlen@hb.se
Arrangörer: FoU Sjuhärad Välfärd

Inbjudan för utskrift

Behandling av uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Uppgifterna i anmälningsformuläret kommer att behandlas i en databas som arrangörerna, FoU Sjuhärad Välfärd, vid Högskolan i Borås har tillgång till. Syftet är att veta antalet besökare och att kunna boka lokal och för att kunna ta kontakt vid eventuella förhinder. Uppgifterna i databasen förs över till excel där uppgifterna blir sökbara. Uppgifterna kommer att raderas ur databasen efter genomfört arrangemang.

Anmälan är stängd.