Huvudmeny

Utvärdering av Hela Väster och metodbok

FoU Sjuhärad Välfärd och Borås stad bjuder in till en eftermiddag på temat "Hela Väster - Utvärdering av ett skolutvecklingsprojekt i Borås stad" och metodboken "Att göra och lära samtidigt - Sociala investeringar innebär arbete både med att förändra och utveckla." 

På grund av för få deltagare inställs planerat seminarium måndag den 19 mars om det sociala investeringsprojektet "Hela Väster - Utvärdering av ett skolutvecklingsprojekt i Borås stad" och om metodboken "Att göra och lära samtidigt - Sociala investeringar innebär arbete både med att förändra och utveckla".

Kontakt: Margareta Lundberg Rodin, Högskolan i Borås margareta.lundberg.rodin@hb.se 0732-305904
Arrangörer: FoU Sjuhärad Välfärd och Borås Stad

Anmälan är stängd. 

Behandling av uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Uppgifterna i anmälningsformuläret kommer att behandlas i en databas som arrangörerna, FoU Sjuhärad Välfärd, vid Högskolan i Borås har tillgång till. Syftet är att veta antalet besökare och att kunna boka lokal och för att kunna ta kontakt vid eventuella förhinder. Uppgifterna i databasen förs över till excel där uppgifterna blir sökbara. Uppgifterna kommer att raderas ur databasen efter genomfört arrangemang.