Huvudmeny

Lediga uppdrag

Här annonseras lediga uppdrag vid FoU Sjuhärad Välfärd.

Medarbetare hos FoU Sjuhärad Välfärd knyts vanligen till enheten via avtal med sin ordinarie arbetsgivare. Det betyder att medarbetaren behåller sin nuvarande anställning och lön, men har en arbetsplats för uppdraget i FoU Sjuhärad Välfärds lokaler vid Högskolan i Borås.


Universitetslektor i socialt arbete
med uppdrag som verksamhetschef vid FoU Sjuhärad Välfärd 

Ref: PA 2016/276

Vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd på Högskolan i Borås bedrivs utbildning och forskning inom vårdvetenskap, vård- och omsorgsadministration, medicinsk teknik, arbetsvetenskap och offentlig förvaltning.

Vid akademin finns också FoU Sjuhärad Välfärd (FoUS) som är ett kompetenscentrum för forskning och utveckling inom välfärdsområdet. FoU Sjuhärad Välfärd ägs av kommunerna i Sjuhärad samt Högskolan i Borås som också förvaltar enheten. Verksamheten vid FoUS är ett stöd för huvudmännens arbete med välfärdens utmaningar framförallt inom det sociala området.

Till akademin för vård, arbetsliv och välfärd söker vi nu en universitetslektior i socialt arbete med uppdrag som verksamhetschef vid FoU Sjuhärad Välfärd.

Läs mer om uppdraget på högskolans webbsida Jobba hos oss.

Läs och ladda ner annonsen som pdf.

Välkommen med din ansökan senast 2016-12-31.


 

Projektmedarbetare för projekt om IBIC som verktyg i social dokumentation

FoU Sjuhärad Välfärd (FoUS) startar från årsskiftet ett projekt om IBIC – Individens Behov I Centrum, inom äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen. I ett första projektsteg om sex månader utvecklas och testas granskningsmodeller för den sociala dokumentationen anpassade till de krav som IBIC medför. Granskningsmodellerna ska avse såväl dokumentation inom myndighetsutövningen som genomförandet av omsorgen. Projektet bedrivs i samarbete med FoUS:s ägarkommuner och i ett första skede aktivt tillsammans med Herrljunga, Tranemo och Mark.

IBIC är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt som utgår från ett gemensamt begreppssystem, och möjliggör en strukturerad dokumentation som underlag för bättre planering och uppföljning.  IBIC innebär något av en ”synvända” för stöd och insatser, då IBIC fokuserar på brukarens behov före verksamhetens: Utifrån utredning av individens behov ska insatser utformas, genomföras och följas upp.

Arbetsuppgifterna består av att inledningsvis skapa överblick över liknande projekt i landet. Utifrån det insamlade materialet från medverkande kommuner i Sjuhärad samt andra kommuner och myndigheter utvecklas sedan prototyper till granskningsinstrument. Dessa testas/prövas sedan vad gäller tillförlitlighet och relevans. Fångar de det som avses fångas – dvs. avspeglar de IBIC?

Detta första steg ska följas av ett mer omfattande projektsteg om IBIC som redskap inom omsorgerna.Frågeställningar är bl.a.:

  • Avspeglar sig IBIC i myndighets- respektive utförardokumentationen och, om så, på vilket sätt? 
  • Underlättar dokumentationen överföring av relevant information från utredare och beslutsfattare till utförare? 
  • Underlättar systemet återkoppling av erfarenheter från utförare till myndighetsutövare?
  • Bidrar arbetet med IBIC och dess dokumentation till den ”synvända” som eftersträvas – dvs. att den enskildes behov utgör grunden för beslutade och genomförda insatser?

Uppdraget omfattar 50 % av heltid under sex månader, gärna med start i januari 2017. Vi förutsätter att du har anställning inom socialtjänsten i någon av ägarkommunerna. Anknytningsformen till FoU Sjuhärad Välfärd blir vanligtvis avtal med aktuell kommun, dvs. du behåller din nuvarande anställning och lön, men har din arbetsplats för uppdraget i FoUS:s lokaler i Högskolan i Borås.

Du ska ha högskoleutbildning med examen inom aktuellt område och gärna magisterutbildning samt god kännedom om IBIC, t.ex. genom processledarutbildning. Det är viktigt att du som person är intresserad av forskning och utvecklingsarbete samt har god samarbetsförmåga. Eftersom uppdraget innebär en del resor måste du ha körkort och tillgång till bil.

Mer information kan du få av Angela Bångsbo, samordnare FoUS, tel: 033-435 47 99, mobil: 0732-00 20 90 eller Per-Åke Karlsson, vetenskaplig ledare FoUS, tel: 033-435 47 71, mobil: 0702-770 760.

Vi vill ha din intresseanmälan senast 2016-12-10. Till intresseanmälan bifogas en beskrivning av dina meriter i form av en kortfattad CV.

Anmälan skickas till Angela Bångsbo via e-post angela.bangsbo@hb.se eller till FoU Sjuhärad Välfärd, Högskolan i Borås, 501 90  Borås.