Huvudmeny

Organisation 

 

Ägarforum

I ägarforum ingår både representanter för både politiker och tjänstemän från samtliga ägarparter. I ägarforum diskuteras verksamhetens inriktning och resultat.

Styrgrupp

FoU Sjuhärad Välfärds styrgrupp sammanträder 3-4 gånger per termin och har till uppgift att fatta beslut om strategiska frågor rörande verksamheten. I styrgruppen ingår representanter från samtliga ägarparter och även adjungerade från Sjuhärads kommunalförbund. Mer information om Styrgruppen.

Ledning

I ledningsgruppen ingår FoU Sjuhärad Välfärds verksamhetschef, adminstratör, kommunikatör, samordnare och vetenskapliga ledare. Ledningsgruppen har som uppgift att planera och driva verksamheten. Kontaktuppgifter.

Vetenskapliga ledare

FoU Sjuhärad Välfärds vetenskapliga ledare har till uppgift att säkerställa den vetenskapliga kvaliteten i det arbete som utförs. Kontaktuppgifter.