Huvudmeny

Styrgrupp

FoU Sjuhärad Välfärds styrgrupp har till uppgift att fatta strategiska beslut kring FoU Sjuhärad Välfärds verksamhet.

I styrgruppen ingår


Ordinarie ledamöter

Ordförande 
Dag Forsström, förvaltningschef, Arbetslivsförvaltningen, Borås Stad

Vice ordförande 
Björn Brorström, rektor, Högskolan i Borås 

Maria Jonsson, tf. sektorchef välfärd, Ulricehamns kommun
Ingela Sunneskär, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Bollebygds kommun
Sebastian Nydén, socialchef, Svenljunga kommun
Roland Mattsson, äldreomsorgschef, Vårgårda kommun
Solveig Eldenholm, sektionschef omsorgssektioner, Tranemo kommun
Lotta Englund, akademichef, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås
Magnus Stenmark, socialchef, Herrljunga kommun
Kerstin Guth, planeringsledare stab, Marks kommun

Ersättare

Jenny Johannisson, Högskolan i Borås (ers. för Björn Brorström)
Mikael Löfström, Högskolan i Borås (ers. för Lotta Englund)
Anna-Lena Sellergren, Borås Stad (ers. för Dag Forsström)
Eva Wendefors, Vårgårda kommun (ers. för Roland Mattsson)

Adjungerade

Lena Nordeman, FoU-enheten Primärvården i Södra Älvsborg
Gunilla Bothén, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund