Huvudmeny

Styrgrupp

FoU Sjuhärad Välfärds styrgrupp sammanträder fyra gånger per år. Styrgruppen har till uppgift att fatta strategiska beslut kring FoU Sjuhärad Välfärds verksamhet.

I styrgruppen ingår


Ordinarie ledamöter

Ordförande 
Dag Forsström, förvaltningschef, Arbetslivsförvaltningen, Borås Stad 
Vice ordförande 
Björn Brorström, rektor, Högskolan i Borås
Carita Brovall, chef Välfärd, lärande, samhällsutveckling, Ulricehamns kommun
Ingela Sunneskär, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Bollebygds kommun
Ing-Marie Larsson, socialchef, Svenljunga kommun
Roland Mattsson, verksamhetschef äldreomsorg hälso- och sjukvård, Vårgårda kommun
Solveig Eldenholm, sektionschef omsorgssektioner, Tranemo kommun
Lotta Englund, akademichef, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås
Magnus Stenmark, socialchef, Herrljunga kommun
Kerstin Guth, planeringsledare stab, Marks kommun

Ersättare

Martin Hellström, Högskolan i Borås (ers. för Björn Brorström)
Helen Claesson, Ulricehamns kommun (ers. för Carita Brovall)
Mikael Löfström, Högskolan i Borås (ers. för Lotta Englund)
Annika Andersson, Borås Stad (ers. för Dag Forsström)
Eva Wendefors, Vårgårda kommun (ers. för Roland Mattsson)

Adjungerade

Anna Jogeland, Närvårdskansliet
Gunilla Bothén, Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund