Huvudmeny

Styrgrupp

FoU Sjuhärad Välfärds styrgrupp har till uppgift att fatta strategiska beslut kring FoU Sjuhärad Välfärds verksamhet.

I styrgruppen ingår


Ordinarie ledamöter

Ordförande 
Dag Forsström, förvaltningschef arbetslivsförvaltningen, Borås Stad

Vice ordförande 
Björn Brorström, rektor Högskolan i Borås 

Magnus Andersson, tf. socialchef, Ulricehamns kommun
Ingela Sunneskär, verksamhetschef hälso- och sjukvård, MAS, Bollebygds kommun
Sebastian Nydén, socialchef, Svenljunga kommun
Roland Mattsson, äldreomsorgschef, Vårgårda kommun
Solveig Eldenholm, sektionschef omsorgssektioner, Tranemo kommun
Lotta Englund, akademichef, akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås
Magnus Stenmark, socialchef, Herrljunga kommun
Maria Olsson, utredare socialförvaltningen, Marks kommun
Anna-Lena Sellergren, förvaltningschef individ- och familjeomsorg, Borås Stad

Ersättare

Jenny Johannisson, Högskolan i Borås (ers. för Björn Brorström)
Mikael Löfström, Högskolan i Borås (ers. för Lotta Englund)
Eva Wendefors, Vårgårda kommun (ers. för Roland Mattsson)
Sandra Larewall,
Svenljunga kommun (ers. för Sebastian Nydén)
Aniko Andersson,
Herrljunga kommun (ers. för Magnus Stenmark)
Monica Svensson
, Borås Stad (ers. för Dag Forsström)
Ulrika Gustafsson, Borås Stad (ers. för Anna-Lena Sellergren)
Anna Jogeland, Tranemo kommun (ers. för Solveig Eldenholm)
Erika Agnarsson, Marks kommun (ers. för Solveig Eldenholm)
Ann-Christin Efraimsson, Ulricehamns kommun (ers. för Magnus Andersson)

Adjungerade

Lena Nordeman, FoU-enheten Primärvården i Södra Älvsborg
Gunilla Bothén, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Charlotte Bliesener Falkenström Närvårdskansliet