Huvudmeny

Styrgrupp

FoU Sjuhärad Välfärds styrgrupp har till uppgift att fatta strategiska beslut kring FoU Sjuhärad Välfärds verksamhet.

I styrgruppen ingår


Ordinarie ledamöter

Ordförande 
Dag Forsström, förvaltningschef arbetslivsförvaltningen, Borås Stad

Vice ordförande 
Björn Brorström, rektor Högskolan i Borås 

Ingela Sunneskär, verksamhetschef hälso- och sjukvård, MAS, Bollebygds kommun
Anna-Lena Sellergren,
förvaltningschef individ- och familjeomsorg, Borås Stad
Magnus Stenmark,
socialchef, Herrljunga kommun
Lotta Englund,
akademichef, akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås
Maria Olsson, utredare socialförvaltningen, Marks kommun
Sebastian Nydén, socialchef, Svenljunga kommun
Solveig Eldenholm,
sektionschef omsorgssektioner, Tranemo kommun
Magnus Andersson
, tf. socialchef, Ulricehamns kommun
Roland Mattsson, äldreomsorgschef, Vårgårda kommun

Ersättare

Annelie Fischer, Bollebygds kommun (ers. för Ingela Sunneskär)
Ulrika Gustafsson,
Borås Stad (ers. för Anna-Lena Sellergren)
Monica Svensson,
Borås Stad (ers. för Dag Forsström)
Aniko Andersson, Herrljunga kommun (ers. för Magnus Stenmark)
Jenny Johannisson
, Högskolan i Borås (ers. för Björn Brorström)
Mikael Löfström, Högskolan i Borås (ers. för Lotta Englund)
Erika Agnarsson, Marks kommun (ers. för Solveig Eldenholm)
Sandra Larewall, Svenljunga kommun (ers. för Sebastian Nydén)
Anna Jogeland, Tranemo kommun (ers. för Solveig Eldenholm)
Ann-Christin Efraimsson, Ulricehamns kommun (ers. för Magnus Andersson)
Eva Wendefors, Vårgårda kommun (ers. för Roland Mattsson)

Adjungerade

Charlotte Bliesener Falkenström Närvårdskansliet
Gunilla Bothén,
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Lena Nordeman,
FoU-enheten Primärvården i Södra Älvsborg