Huvudmeny

Styrgrupp

FoU Sjuhärad Välfärds styrgrupp har till uppgift att fatta strategiska beslut kring FoU Sjuhärad Välfärds verksamhet.

I styrgruppen ingår


Ordinarie ledamöter

Ordförande 
Dag Forsström, förvaltningschef, Arbetslivsförvaltningen, Borås Stad

Vice ordförande 
Björn Brorström, rektor, Högskolan i Borås 

Maria Jonsson, tf. sektorchef välfärd, Ulricehamns kommun
Ingela Sunneskär, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Bollebygds kommun
Sebastian Nydén, socialchef, Svenljunga kommun
Roland Mattsson, verksamhetschef äldreomsorg hälso- och sjukvård, Vårgårda kommun
Solveig Eldenholm, sektionschef omsorgssektioner, Tranemo kommun
Lotta Englund, akademichef, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås
Magnus Stenmark, socialchef, Herrljunga kommun
Kerstin Guth, planeringsledare stab, Marks kommun

Ersättare

Jenny Johannisson, Högskolan i Borås (ers. för Björn Brorström)
Mikael Löfström, Högskolan i Borås (ers. för Lotta Englund)
Anna-Lena Sellergren, Borås Stad (ers. för Dag Forsström)
Eva Wendefors, Vårgårda kommun (ers. för Roland Mattsson)

Adjungerade

Lena Nordeman, FoU-enheten Primärvården i Södra Älvsborg
Gunilla Bothén, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund