Huvudmeny

Publicerat vid FoU Sjuhärad Välfärd

FoU Sjuhärad Välfärd publicerar webbartiklar och nyhetsbrev om verksamheten och kompetenshöjande arrangemang. Enhetens medarbetare skriver rapporter utifrån utförda forskningsprojekt och utvärderingsprojekt och i vissa fall även vetenskapliga artiklar. 

I samband med kompetenshöjande arrangemang skickar vi ut pressmeddelanden till media, både lokalt, regionalt och nationellt. 

I vissa fall gör vi kortversioner av våra rapporter, oftast i broschyrform. 

Läs mer om våra olika publikationer i menyn. 


Webbplatsens innehåll håller på att uppdateras. Mer information kommer inom kort.