Huvudmeny

Nyhetsarkiv


FOU Sjuhärad Välfärd
2017
Välj

Lars Sandman, professor i hälso- och sjukvårdsetik föreläste på FoU Sjuhärad Välfärd

Arbetsmiljö, delaktighet och etik i vårens seminarieserie

Kvalitet och utveckling inom kommunal omsorg och stöd har varit temat för en seminarieserie som FoU Sjuhärad Välfärd arrangerat i vår.

Föreläsarna Thomas Carlsson och Ann Nilsson (från vänster) samt arrangörerna Per-Åke Karlsson, Sylvia Nyman och Angela Bångsbo

Individen i centrum för den sociala dokumentationen

Under 2017 pågår ett projekt om social dokumentation på FoU Sjuhärad Välfärd med utgångspunkt i IBIC, Individens behov i centrum.


Välfärdens teknik i fokus på dialogkafé

Mer kunskap kring välfärdsteknologi är angeläget, enligt FoU Sjuhärad Välfärds ägarkommuner. I mars gavs därför ett dialogkafé i ämnet.


Seminarier för kvalitetsutveckling inom omsorg och stöd

Under våren, med start 9 mars, arrangerar FoU Sjuhärad Välfärd en seminarieserie på temat kvalitet och utveckling inom kommunal omsorg och stöd.