Huvudmeny

Nyhetsarkiv


FOU Sjuhärad Välfärd
2017
Välj

Projektledningen med Frida Johansson, Marie Nilsson och Britt-Marie Freij

Viktigt med tidiga insatser för ökad skolnärvaro

Elever som går ur grundskolan utan godkända betyg löper ökad risk att hamna i utanförskap. Många av dem har haft oroande frånvaro under lång tid.

Illustration av personer kring ett mötesbord

Förbättringsverkstad: Stöd för att utveckla välfärdsarbete

FoU Sjuhärad Välfärd introducerar en ny form av stöd och utbildning kring utvecklingsarbete inom det kommunala välfärdsområdet: Förbättringsverkstad....


Brukares utmanande beteende en utmaning för verksamheterna

Ett respektfullt bemötande av funktionsnedsatta med utmanande beteende och redskap för ett sådant arbetssätt var i fokus för en kurs på FoUS i maj.


Mycket mer kan göras för inkontinensdrabbade

Urininkontinens är tabubelagt och underbehandlat, men det finns mycket hjälp att få för de drabbade – både med enkla medel och grundliga utredningar....


Stort forskningsbidrag till FoU Sjuhärad Välfärd

FoU Sjuhärad Välfärd har beviljats nära 650 000 kronor i forskningsbidrag från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad.


Arbetsmiljö, delaktighet och etik i vårens seminarieserie

Kvalitet och utveckling inom kommunal omsorg och stöd har varit temat för en seminarieserie som FoU Sjuhärad Välfärd arrangerat i vår.


Individen i centrum för den sociala dokumentationen

Under 2017 pågår ett projekt om social dokumentation på FoU Sjuhärad Välfärd med utgångspunkt i IBIC, Individens behov i centrum.


Välfärdens teknik i fokus på dialogkafé

Mer kunskap kring välfärdsteknologi är angeläget, enligt FoU Sjuhärad Välfärds ägarkommuner. I mars gavs därför ett dialogkafé i ämnet.


Seminarier för kvalitetsutveckling inom omsorg och stöd

Under våren, med start 9 mars, arrangerar FoU Sjuhärad Välfärd en seminarieserie på temat kvalitet och utveckling inom kommunal omsorg och stöd.