Huvudmeny

Nyhetsarkiv


FOU Sjuhärad Välfärd
2017
Välj

Svåra samtal som kan inge hopp i en hård värld

I november bjöd FoU Sjuhärad Välfärd in till ytterligare ett seminarium med Helena Pokka om svåra samtal med ensamkommande barn och ungdomar.

Driver du utvecklings- och förbättringsarbete? Se hit!

FoU Sjuhärad Välfärd introducerar nu nya stöd och utbildningsinsatser kring förbättringsarbete inom det kommunala välfärdsområdet!


Utlysning av SydVästenpriset för hållbart ledarskap i välfärden

Centrum för välfärdsstudier (CVS) vid Högskolan i Borås utlyser för tredje året SydVästernpriset. Nu är nomineringen öppen!


Hallå där Ylva Mühlenbock ...

... den 1 september tillträder du som verksamhetschef vid FoU Sjuhärad Välfärd. Vad inom tjänsten lockade dig?


Individens behov ska styra inom socialtjänsten

Att utgå från individens behov är den stora poängen med arbetssättet IBIC. Det var budskapet på seminariet med Erik Wessman från Socialstyrelsen.


Svåra samtal kan bli möten som gör skillnad

När FoU Sjuhärad Välfärd gav seminarium om svåra samtal med ensamkommande unga, kom personal som möter dem i sitt dagliga arbete i stort antal.


Viktigt med tidiga insatser för ökad skolnärvaro

Elever som går ur grundskolan utan godkända betyg löper ökad risk att hamna i utanförskap. Många av dem har haft oroande frånvaro under lång tid.


Förbättringsverkstad: Stöd för att utveckla välfärdsarbete

FoU Sjuhärad Välfärd introducerar en ny form av stöd och utbildning kring utvecklingsarbete inom det kommunala välfärdsområdet: Förbättringsverkstad....


Brukares utmanande beteende en utmaning för verksamheterna

Ett respektfullt bemötande av funktionsnedsatta med utmanande beteende och redskap för ett sådant arbetssätt var i fokus för en kurs på FoUS i maj.


Mycket mer kan göras för inkontinensdrabbade

Urininkontinens är tabubelagt och underbehandlat, men det finns mycket hjälp att få för de drabbade – både med enkla medel och grundliga utredningar....