Huvudmeny

Bilagor till rapporter

Här finns bilagor till rapporter som publicerats vid FoU Sjuhärad Välfärd.

 

2012

Bilaga

Carina Mannefred (2012). Utveckling av stödet till anhöriga i Borås Stad 2010–2011

 

Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6

2011

Bilaga

Lebedinski, Lolo (2011). Uppföljning av de lokala Psykiatriråden i Sjuhärad/Södra Älvsborg 2011 Kapitel 4.2
Kapitel 4.3
Kapitel 4.4
Kapitel 4.5
Kapitel 4.6
Kapitel 4.7
Kapitel 4.8
Kapitel 4.9
Kapitel 6

Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

 
Eriksson, Bengt G och Karlsson, Per-åke (2011). 
Enkätformulär till deltagare i utvärderingsverkstäder
Intervjuguide för intervjuer med chefer/uppdragsgivare

 
PDF
PDF


 

2010

Bilaga

Elm, Marie (2010). Figur 17-62 LÄR UT - Bättre läkemedelshantering för äldre PDF