Huvudmeny

Vetenskapliga artiklar och avhandlingar

Artiklar relaterade till vår verksamhet, där någon av FoU Sjuhärad Välfärds medarbetare varit författare eller medförfattare, är tillgängliga via databasen BADA (Borås Akademiska Digitala Arkiv). Databasen finns på webbplasten för Högskolan i Borås.

Sök i FoU Sjuhärad Välfärds samling i BADA» 

Publicerat i andra databaser

Nedanstående artiklar och avhandlingar har givits FoU-stöd från FoU Sjuhärad Välfärd men är publicerade i andra databaser.

Bångsbo,A., Dunér, A., Lidén,E.(2014): Patient participation in discharge planning conference. Int J Integr Care 2014; Oct–Dec; URN:NBN:NL:UI:10-1-114797
Ta del av artikeln: http://www.ijic.org/index.php/ijic/article/view/1543

Hörder, H. (2014): Successful ageing with a focus on fitness and physical activity: Population-based studies of 75-year-olds.
Diss., Sahlgrenska Academy. University of Gothenburg.
Ta del av avhandlingen:
http://hdl.handle.net/2077/34399

Sundvall, P-D. (2014): Diagnostic aspects of urinary tract infections among elderly residents of nursing homes. Institute of Medicine.
Diss., Sahlgrenska Academy. University of Gothenburg.
Ta del av avhandlingen: http://hdl.handle.net/2077/35204

Sundvall PD, Elm M, Gunnarsson RK, Mölstad S, Rodhe N, Jonsson L, Ulleryd P. (2014): Antimicrobial resistance in urinary pathogens among Swedish nursing home residents remains low: a cross-sectional study comparing antimicrobial resistance from 2003 to 2012. BMC Geriatrics, 2014 Mar 13.
Ta del av artikeln: http://www.biomedcentral.com/1471-2318/14/30