Huvudmeny

Stöd

FoU Sjuhärad Välfärd bedriver stödverksamhet i olika former bl. a. handledning och konsultation främst via de vetenskapliga ledarna för att säkerställa vetenskaplig kvalitet. Du som arbetar inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten i kommun och region i Sjuhäradsområdet eller är verksam inom brukar- och intresseorganisationer har möjlighet att boka tid för konsultation med FoU Sjuhärad Välfärds vetenskapliga ledare. Läs mer om vår konsultationsverksamhet.

Utöver konsultationsverksamheten genomför även FoUS behovsinventeringar för att kartlägga och precisera behov av FoU-arbete relaterat behovsgrupperna och informationsverksamhet via webbplatsen, nyhetsbrev m.m. FoU Sjuhärad Välfärd deltar även i olika nätverk för att dels bidra med kunskapsstöd och dels utveckla medarbetarnas kunskap och omvärldssamverkan inom aktuella områden.